Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának szabályzatai

2019-12-30 12:00:00  -  admin

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata és intézményei eszközök és források értékelési szabályzata

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata és intézményei leltárkészítési és leltározási szabályzat

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata és intézményei feleslegesség vált vagyontárgyak selejtezésének szabályzata

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata és intézményei számviteli politika

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata és intézményei pénzkezelési szabályzat

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata és intézményei számlarend

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata és intézményei anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata és intézményei gazdálkodási szabályzat

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata és intézményei önköltségszámítási szabályzat

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata és intézményei Közzétételi és közérdekű adatok megismerési szabályzata

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata és intézményei Beszerzések lebonyolításának szabályzata

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata és intézményei Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata és a Dombegyházi Polgármesteri Hivatal ajándékok, egyéb előnyök elfogadásának szabályzata

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata és intézményei Bizonylati szabályzat

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata és a Dombegyházi Polgármesteri Hivatal Bélyegző és elektronikus aláírás szabályzat

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata és intézményei Kiküldetési szabályzat


„Dombegyházi belterületi utak fejlesztése” TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00051

Magyar Falu Program „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése - 2021”

Magyar Falu Program „Óvódai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése fejlesztése - 2021”

Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-2021”

„Dombegyház Művelődési Ház épületenergetikai felújítása” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00028

„Új kerékpárút építése a 4444 számú út belterületi szakaszán” TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00026

Magyar Falu Program

Magyar Falu Program

Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva
EFOP-1.5.3-16-2017-00060

„Együtt a közösségért! – helyi identitás és kohézió erősítése”
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00003
A szerződött támogatás összege:
51 413 776 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Bölcsődei szolgáltatás fejlesztése Dombegyházon.
TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00021
A szerződött támogatás összege:
175,64 millió forint
A támogatás mértéke: 100%

Komplex humán kapacitások fejlesztése a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért
EFOP-3.9.2-16-2017-00025
A szerződött támogatás összege:
492 806 144 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Külterületi utak karbantartásához szükséges eszköz és gépbeszerzés Dombegyház településen
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
A szerződött támogatás összege:
9 999 996 Ft
A támogatás mértéke: 95%

Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 5. (DKMO 5)
KEHOP-2.2.2-15-2017-00127
Támogatási összege:
2 334 041 610 Ft
Támogatási arány: 85%

Dombegyház önkormányzati tulajdonú épület energetikai korszerűsítése.
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00064
A szerződött támogatás összege:
87 148 018 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Termelői piactér fejlesztésese Dombegyházon.
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00007
A szerződött támogatás összege:
63 136 540 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Dombegyház nagyközség szociális ellátórendszerének fejlesztése.
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00031
A szerződött támogatás összege:
26 834 717 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Hollósy Kornélia Óvoda infrastrukturális fejlesztése.
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00038
A szerződött támogatás összege:
80 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Dombegyház önkormányzati tulajdonú iskolai épület energetikai korszerűsítése.
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00063
A szerződött támogatás összege:
24 809 382 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Fenntartható közlekedésfejlesztés Dombegyház nagyközség területén.
TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00021
A szerződött támogatás összege:
95 969 137 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Dombegyház Egészségház infrastrukturális fejlesztése.
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00034
A szerződött támogatás összege:
20 802 242 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Belvízelvezető csatornarendszer korszerűsítése Dombegyházon.
TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00004
A szerződött támogatás összege:
150 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása.
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00611
Az elnyert támogatás összege: 6 millió forint.
A támogatás intenzitása: 100,00%.

Magyar Falu Program

Magyar Falu Program

Magyar Falu Program