Óvodai életképek

2011-12-12 19:27:59  -  admin

Almaszedés képeinek albuma.

Kirándulás képeinek albuma.

Óvodai beszámoló

2011-04-02 22:06:27  -  Talpai Istvánné

Óvodai intézményünk 71 gyermek elhelyezésére alkalmas, így a településről minden 3-7 év közötti gyermeket fogadni tudunk. Az óvodánkba beiratkozott gyermekek száma a 2009/2010-es nevelési évben 68 fő volt.

A kiscsoport létszáma 22 fő, vezetői Dallos Istvánné, és Gyüréné Gerendeli Krisztina.
A középső csoport létszáma 24 fő, vezetői Dusik Józsefné és Máté Mihályné.
A nagycsoport 22 fős csoportlétszámmal Talpai Istvánné és Mákosné Kiss Bernadett vezetésével működik.
Az átlaglétszám 22 fő, ami az előző évekhez képest növekedést jelent.
Az óvodai nevelést 6 gyermek esetében félnapos, 62 gyermek esetében pedig egész napos rendszerben kell megoldanunk.

Az óvoda épülete korszerű, jól felszerelt, ahol a gyermekek és a felnőttek is jól érzik magukat. A fenntartó önkormányzat a nyári nagytakarítás idején a termeket színesre festette, megtörve ezzel az egyhangúságot. A szép és tágas udvarunk megfelelő lehetőséget biztosít a gyermekek mozgásigényeinek biztosítására. Az alapvető játékeszközök és az óvodai tanulás eszközei biztosítottak, de ezekből sosem lehet. Az 1/1998 (VII: 24) OM rendeletnek megfelelően gondoskodtunk ezen eszközök beszerzéséről.

A költségvetési lehetőségeink pályázati pénzek, a lelkes szülői közösség és a Hollósy Kornélia Óvodai Alapítvány jótékonysági rendezvényei jóvoltából bővültek. A jótékonysági bál bevételéből 150000 Ft értékben vásároltunk játékokat karácsonyra, a teljes bevétel 220000 Ft volt. A bál színvonalát Hevesi Imre zenés műsora színesítette.

Évek óta részt veszünk a mezőkovácsházi rendőrség által meghirdetett „Közlekedésbiztonság gyermekszemmel” című rajzpályázaton, ahol minden évben helyezést érnek el gyermekeink.

A 2009/2010-es tanévben pályázatot nyújtottunk be az esélyegyenlőség biztosítására. Az IPR-es pályázaton 938000 Ft-ot nyertünk. Az elnyert forrásból fejlesztőeszközöket vásároltunk, a csoportszoba barátságosabbá tételére berendezési tárgyakat szereztünk be, valamint HHH-s gyermekeknek mesekönyvet és ruhaneműt adtunk. E program keretében fejlesztőprogramot dolgoztunk ki, melynek célja a HHH-s gyermekek óvodai beíratásának támogatása, az integrációt elősegítő csoportalakítás, az igazolatlan hiányzások minimalizálása, a szülők munkába állását elősegítő nyitva tartás kialakítása; valamint rendszeres csoportmunka valamennyi munkatárs részvételével a kommunikációs nevelés fejlődésének elősegítése, egészséges életmódra nevelés, stb. érdekében.

A márciusi szaktanácsadói ellenőrzés során munkánkat példaértékűnek ítélték. A színvonalas nevelésoktatás a megfelelő tárgyi feltételek mellett is csak úgy lehetséges, ha mindannyiunk legféltettebb kincsét, a gyermekeinket jól képzett, lelkiismeretes pedagógusok nevelik. Jó érzés már évek óta elmondani, hogy az óvoda személyi feltételei mind minőségi, mind mennyiségi szempontból optimálisak. A három csoportban 6 óvónő 3 dajka és 1 részmunkaidőben alkalmazott takarítónő dolgozik. Munkánkat közmunkások segítik.

Tisztelettel: Talpai Istvánné

Életképek a Hollósy Kornélia Óvodából a képgalériában.

Hollósy Kornélia Óvoda

2007-08-13 23:39:46  -  adminAz Óvoda bemutatkozása

Dinamikusan fejlődő településünkön 1893 óta működik óvoda, melyet Jakabfi István építtetett. Első óvónője Szekerce Róza volt, aki 40 évig dolgozott egy dajkával, közel 120 óvodás gyermekkel.

EpitkezesA jelenlegi óvoda épülete valamikor iskolának épült, többszöri felújítás után, 2006. szeptember 4-én adták át a Regionális Fejlesztési Operatív Program által meghirdetett pályázat megnyerésének köszönhetően.

2007. április 16-án ünnepélyes keretek között óvodánk felvette Hollósy Kornélia nevét. A névválasztás a nevelőtestület, a képviselő testület és a Szülői Munkaközösség egyeztetésével született.

71 gyermek elhelyezésére van lehetőségünk. Minden 3 – 7 éves kor közötti jelentkező gyermeket tudunk fogadni. Intézményünkben jól képzett, kreatív, állandó megújulásra kész nevelőtestület dolgozik. Személyi feltételeink évek óta optimálisak, jelenleg a három gyermekcsoportban hat óvodapedagógus, három dajka dolgozik. A csoportok száma 3. Minden csoportszobához külön öltöző, mosdó és terasz tartozik. Óvodánkban külön tornaszoba és étkező is található.

Emlektabla az ovoda nevfelvetele alkalmabol A felújítás után az óvoda épülete megfelelően szolgálja a gyermekek biztonságos óvodai életét. A szép, nagy udvarunk kiváló lehetőséget nyújt a gyermekek ügyességének, mozgáskultúrájának fejlesztésére. A régi, rideg fémmászókákat fából készült korszerű eszközökre cseréltük. Az alapvető játékeszközök, és az óvodai ,,tanulás” eszközei biztosítottak, de ezekből soha nincs elegendő. A költségvetési lehetőségek, pályázati pénzek, a szülői közösség jótékonysági rendezvényei bevételeinek felhasználásával és Dr. Bisztray Tamásné anyagi segítségnyújtásával eszközeinket folyamatosan tudjuk bővíteni.

Az Országos Alapprogramban foglaltakkal összhangban készítettük el helyi nevelési programunkat. Az egészségmegőrzésre koncentrálva fogalmaztuk meg feladatainkat, ezért az egészséges életmód kialakítására, a testi-, lelki- és szellemi egészség megőrzésére neveljük gyermekeinket.

Az uj epulet bejarata A családi nevelés elsőbbségét elismerve, azzal karöltve, a gyermekek érdekeit szem előtt tartva, nyugodt, kiegyensúlyozott légkörben neveljük a gyermekeket. Otthonos környezetben gondoskodunk a gyermeki személyiség teljes kibontakozásáról a játékban történő tevékenységek során. Az integrált nevelés keretében fejlesztjük a Sajátos Nevelési Igényű (SNI) és a beszédhibás gyermekeket is.

A Hollósy Kornélia Óvoda avatóünnepségén készült fotókat megtekintheti ide kattintva, vagy a főmenüben (bal oldalon) a "Képgaléria" menüpont alatt.


„Dombegyházi belterületi utak fejlesztése” TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00051

Magyar Falu Program „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése - 2021”

Magyar Falu Program „Óvódai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése fejlesztése - 2021”

Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-2021”

„Dombegyház Művelődési Ház épületenergetikai felújítása” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00028

„Új kerékpárút építése a 4444 számú út belterületi szakaszán” TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00026

Magyar Falu Program

Magyar Falu Program

Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva
EFOP-1.5.3-16-2017-00060

„Együtt a közösségért! – helyi identitás és kohézió erősítése”
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00003
A szerződött támogatás összege:
51 413 776 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Bölcsődei szolgáltatás fejlesztése Dombegyházon.
TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00021
A szerződött támogatás összege:
175,64 millió forint
A támogatás mértéke: 100%

Komplex humán kapacitások fejlesztése a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért
EFOP-3.9.2-16-2017-00025
A szerződött támogatás összege:
492 806 144 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Külterületi utak karbantartásához szükséges eszköz és gépbeszerzés Dombegyház településen
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
A szerződött támogatás összege:
9 999 996 Ft
A támogatás mértéke: 95%

Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 5. (DKMO 5)
KEHOP-2.2.2-15-2017-00127
Támogatási összege:
2 334 041 610 Ft
Támogatási arány: 85%

Dombegyház önkormányzati tulajdonú épület energetikai korszerűsítése.
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00064
A szerződött támogatás összege:
87 148 018 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Termelői piactér fejlesztésese Dombegyházon.
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00007
A szerződött támogatás összege:
63 136 540 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Dombegyház nagyközség szociális ellátórendszerének fejlesztése.
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00031
A szerződött támogatás összege:
26 834 717 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Hollósy Kornélia Óvoda infrastrukturális fejlesztése.
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00038
A szerződött támogatás összege:
80 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Dombegyház önkormányzati tulajdonú iskolai épület energetikai korszerűsítése.
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00063
A szerződött támogatás összege:
24 809 382 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Fenntartható közlekedésfejlesztés Dombegyház nagyközség területén.
TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00021
A szerződött támogatás összege:
95 969 137 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Dombegyház Egészségház infrastrukturális fejlesztése.
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00034
A szerződött támogatás összege:
20 802 242 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Belvízelvezető csatornarendszer korszerűsítése Dombegyházon.
TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00004
A szerződött támogatás összege:
150 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása.
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00611
Az elnyert támogatás összege: 6 millió forint.
A támogatás intenzitása: 100,00%.

Magyar Falu Program

Magyar Falu Program

Magyar Falu Program