Hulladékszállítási hirdetmény

2016-03-08 12:49:21  -  admin

Hulladékszállítási hirdetmény.

Harangszó

2013-11-04 21:37:59  -  dr. Varga Lajos

Nagy tisztelet jeleként, 2013. október 22-én a Kossuth Rádió munkatársai rögzítették a Dombegyházi Szent István Király Római Katolikus templomunk tornyában lakó harangjaink hangját.

A rögzítés azért készült, hogy egy hétig harangjaink adják a Magyar Rádió Kossuth adóján a „déli harangszót”!

2013. november 18-n, 11:56 perckor (közvetlenül a „Déli krónika” előtt) kerülnek bemutatásra harangjaink.
2013. november 23-n, 11:56 perckor megismétlik harangjaink bemutatását.

1932-es, a Plébánián található „Históriumban áll a következő bejegyzés:
„Az első világháborúban elvitték a 3 harangot, ezért azt követően pótolták”!

A harangokon a következő feliratok láthatók:

Nagy harangon: „Isten dicsőségére és szentséges szíve tiszteletére készítette a Dombegyházi Róm. Kath. hívek adományából és a Perlaky Anna által 1885-ben öntetett nagyharang beváltási árából 1927 öntötte Szlezák László Budapest harangöntő”. (504kg-os harang,közadományból készült)

Középső harang: „1927 Dombegyház Isten dicsőségére és Boldogságos Szűz Máriának hazánk Nagyasszonyának tiszteletére készítette Bába János és neje Boldis Julianna Dombegyház 1927 öntötte Szlezák László Budapest harangöntő”. (320 kg-os; Bába János kisgazda és neje adományából készült)

Kis harang:” Isten dicsőségére és Szent Donát tiszteletére készítette Győrffy János és neje és Barabás Lajos és családja 1927 öntötte Szlezák László Budapest harangöntő”. (155,5kg-os ; Győrffy János és Barabás Lajos adományából öntötték)

Kérem, kövessék figyelemmel, és hallgassák harangjaink csodálatos hangját!

Szólnak nekünk! Szólnak „országnak-világnak”!

Értesítés támogatásról

2013-08-02 09:44:45  -  dr. Varga Lajos

Az Irányító Hatóság előzetes értesítése: Dombegyház Nagyközség Önkormányzata által benyújtott “Dombegyház Nagyközség intézményeinek épületenergetika fejlesztése” című pályázatát az Irányító Hatóság 163 523 099 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

Gyermeknap

2013-05-22 09:20:39  -  admin
Gyermeknap

Útépítés

2013-05-02 17:50:20  -  admin

2013. május 14-én 10:00 órakor Dombegyház Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozótermében kerül sor az érintettek részvételével a Dombegyház-Kis-Varjas összekötőút építési területének hivatalos átadására.

Tisztelettel:
Dr. Varga Lajos
polgármester

Majális

2013-04-23 12:54:43  -  admin
Majális

Digitális Átállás

2013-04-23 12:48:21  -  adminA Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Országos Digitális Átállásról szóló hirdetménye
Digitális Átállás Hirdetmény

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Országos Digitális Átállásról szóló hirdetménye ide kattintva tekinthető meg.

Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

2013-03-30 20:26:49  -  dr. Varga Lajos
Húsvét

Áldott, békés húsvéti ünnepeket kívánok Dombegyház Embereinek, Családjainak, és honlapunk valamennyi látogatójának!

dr. Varga Lajos polgármester

Ünnepi gondolatok 2013. március 15.-e alkalmából

2013-03-15 13:49:11  -  adminDr. Varga Lajos polgármester ünnepi gondolatai 2013. március 15-én


„Míg a földön ember él, a költő visszatér,
Míg magyar él,míg ember fél, a költő visszatér
Míg a földön ember él,
a költő visszatér,
Hol magyar él,hol ember fél, a költő visszatér”

Kedves Ünnepelők!

Igen! A költő visszatér! Nem a naptárból, nem a történelem könyv lapjaiból, hanem úgy és oly módon, ahogy csak a költő tud!

Észrevétlenül belesimul szívünkbe, ahol éltető piros vérünk 72-szer surran át percenként. Erőt ad szívünknek, éltető meg-megújuló erőt.

Megérinti lelkünket a tavasz hírnökének, hóvirágnak fehérségével,a szeretet, szerelem és a hűség tiszta színével.

Visszatér és rügyet pattant a téli, megfáradt gondolataink fölé, előcsalogatja a tavaszt zöldben ébredő új káprázatot, reményt fakasztva a természet megújuló ölelésével.

Visszatért és eljött egy kunhalmoktól ölelt kisfaluba és egységbe szövi itt és most az erő, a hűség és a remény gyönyörű színeit.


Úgy, mint 1848. március 15.-ének délelőttjén, amikor a költő hazatért kedveséhez, szerelméhez, Szendrei Júliához, észrevétlen csókkal érintette arcát, két szót suttogott fülébe: „szabadság, szerelem”!

Az asszony, a feleség meghallva és értve férje kimondott és kimondatlan szavait, mivel egyek voltak ők szeretetben, munkához látott. Elővette varrókosarát, tűpárnájából előkereste a legszebben varró tűt, a sokféle cérna közül ráleltek női ujjai a legselymesebbre. A költő hitvese sietősen, de mégis, nagy odafigyeléssel kiválasztott a keze ügyébe kerülő szövetek sorából három pántlikát: egy piros egy fehér és egy zöld színűt. Szorgosan és aprólékosan öltötte tűjét a három, különböző színű pántlikák szöveteibe, s a szerelmes asszony munkája végül kokárdává formálódott, s vált eggyé az erő, a hűség és a remény, a három, de a magyar lélekben örökre eggyé, összetartozóvá lényegült három szín és a kiolthatatlan egységet alkotó három kifejezésében. Lánglelkű férjének fehér ingére feltűzte lelke és keze munkájának kincsét, a háromszínű kokárdát. A költő megcsókolta kedvese arcát, elköszönt és útra indult.

Elindult a pesti utcán, eleinte egyedül, majd egyre többen mellészegődtek mire a Múzeum elé ért. Mint a nemzetek nagy fiai előtt, úgy előtte, mint körötte a téli álmukból ébredező fák egyszerre ingadozni, hajladozni kezdtek, mintha könnyű, kellemes szédülés fogta volna el őket, nyújtózkodni kezdtek s rügy pattant ágaikon sorra egymás után. A lágy tavaszi szellők lengedezve széttolták a nap elől a borús, sötét árnyként az ég alatt sorjázó felhőket.

A Múzeum előtt hatalmas tömeg gyűlt egybe.
Akkor ott, akár ma itt: a költő visszatért!

Fölment a Múzeum lépcsőin, elővett egy frissen írott papírt, melyről olvasni kezdett, eképp: „ Talpra magyar, hí a haza!” kezdte és folytatta sorait, miközben az ég, úgy mint a megújuló föld is értve a költőt, világos sugarakkal díszítették fel a teret, megteremtették pillanatok alatt a friss tavaszt, a szabadság napját.

1848. március 15.-e volt ez a nap! E napot akkor és azóta is, úgy mint most is itt, valljuk és szívünkkel hisszük a három színben pompázó tavaszi megújulás, a frissen sarjadó, felhőtlen szabadságunk ünnepének! Közben otthon, az aggódó asszony, a féltő és szerető hitves, rendezgette varrókosarát és férjére gondolt. Úgy sorjáztak gondolatai, mint ahogy ma, 2013. márciusának napjaiban, mint ezen az ünnepen, szövi gondolatait egybe, mind aki szeret, mind aki szerelmes, mind akinek a szeretet, szerelem két szavában forr egybe az emberi boldogság érzése. Igen, a költő visszatért ide kis falunkba, ajándékul hozta nekünk a márciusi tavaszt erőben, hűségben, reményben! A költő visszatért, itt van most is köztünk, erőt ad tavaszként ébredő gondolatainkba, hűséggel ötvözi szerelmünket, és reménnyel aranyozza be mai, újuló, ébredő hitünk: „Szeretünk szabadság”!

Kedves Ünneplők!

Mai ünnepünkön, itt kis falunkban a szeretet öleli körül a fákat, miként a lelkünket! Tárjuk ki a természet megújulása, a szabadság tiszta szellői elé lelkünk! Tegyük ezt bátran, félelem nélkül, erővel, hűséggel, reménnyel, hittel! Tegyük, mert: a költő visszatért!

Faluközpont megújítása

2012-08-17 20:32:58  -  dr. Varga LajosIntegrált Közösségi és Szolgáltató Tér (Művelődési Ház és Könyvtár) felújítása

A kapcsolódó fotóalbum megtekintéséhez kattintson ide (új képek!). 1 2 3 4
Dombegyházon elkészült pályázati úton az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (Művelődési Ház és Könyvtár) felújítása, megújult a településközpont, végre van új játszótér is!

A beruházásokat követően mindhárom egység műszaki átadása megtörtént sokak örömére.
A folyamat nem „állt meg”, mivel október 20-áig (projektzárásig) el kell készülnie a Dombegyház-országhatár, illetve a hozzá tartozó belterületi útszakasznak is.

Ritkán adódik egy település életében - különösen ha olyan „apró” és viszonylag perifériás helyen van, mint Dombegyház - , hogy intézményei minisztériumi (NEFMI) megmérettetésen nem csak települési, de térségi, megyei sikert érjenek el. Dombegyház Balsaráti Vitus Általános Iskolája és Hollósy Kornélia Egységes Óvoda-Bölcsődéje az elmúlt év őszén referencia-előminősítést szerzett, dicsérve az intézmények valamennyi dolgozójának munkáját. Az előminősítés megszerzésével jogosultságot szerzett a TÁMOP-3.17-11/2 pályázaton való induláshoz. E pályázatok bírálatáról mindkét intézmény esetében március 8-án értesültünk az NFÜ honlapjáról, örömünkre mindkét pályázat a maximálisan nyerhető pályázati összeget nyerte el 100% támogatási intenzitással. Ez az iskola esetében 4 millió, az óvoda esetében 3 millió forintot jelent, továbbá így nyílik lehetőség arra, hogy a későbbiekben kiírandó referenciaintézményi pályázatokon indulhassanak. Az előminősítés megszerzéséhez mintaértékű, jó gyakorlatokat kellett bemutatni a NEFMI közreműködő szervezetének honlapján (az egyik „jó gyakorlatot” a NEFMI saját weboldalán megjelentette, nem ok nélkül).
A referencia példát, minőséget takar!
Példát és minőséget arra, hogy jó ezen intézményekben dolgozni, és jó itt játszani, tanulni, mert e nagy mércét több éves munka eredményeként nyerte el mindkét intézmény.

Álljon itt egy példa az intézményi minősítés összegzéséből, melyet az ellenőrzést végző minisztériumi tisztségviselők írtak helyben végzett munkájuk összegzéseként:

"Az intézmény befogadó pedagógiai gyakorlata példaértékű. A HH-s, HHH-s és SNI tanulók száma magas, egyéni fejlesztésük szakavatottan, felkészült és elhivatott pedagógusok által történik. A differenciált fejlesztést a nevelőtestület két gyógypedagógusán kívül minden pedagógus alkalmazza, ötvözve az újszerű tanulásszervezési eljárásokkal. Különösen a projekt és a kooperatív tanulás népszerű a gyerekek körében. Az IPR keretében jól dokumentált, tervezett és nyomon követett pedagógiai tevékenység zajlik. A kompetencia alapú nevelés területén kiemelt az olvasás-szövegértés fejlesztése, amely minden tanórán folyik, de a középpontba helyezett készség és képesség fejlesztés állandó velejárója a nevelésnek. Az iskola nyitott környezetben, gazdag kapcsolati rendszerben működik, önértékelési és fejlesztési gyakorlata jól dokumentált. Az IKT használata elterjedt, a pedagógusok felkészültsége ezen a téren is megfelelő. Horizontális tanulási formáik kiemelkedőek, az egymástól való tanulás koordinálására külön munkacsoport működik. Összességében meggyőző pedagógiai tevékenységet és eredményeket mutat fel, melyek referencia intézményi szerepkör betöltésére, illetve az arra való felkészülésre alkalmassá teszik."

Eddig az idézet, amely „önmagáért beszél”. További sikeres munkát kívánunk az intézmények dolgozóinak, és boldog, tudásszerző „munkát” valamennyi, dombegyházi intézményekbe járó gyermekeknek!

Tisztelettel:

Dr. Varga Lajos
polgármester

Határozat

2012-02-24 10:06:12  -  admin

Dombegyház közigazgatási területén, 3194/Dombegyház belterületi 22 kV-os középfeszültségű valamint 3195/Dombegyház kül- és belterületi 0,4 kV-os kisfeszültségű közcélú villamos elosztóhálózatra vezetékjog fennállásának megállapítása

A kapcsolódó dokumentum megtekintéséhez kattintson ide.

Pályázat

2012-02-10 14:44:12  -  admin

Dombegyház Nagyközség Képviselő-testülete pályázatot hirdet Intézményvezető munkakör betöltésére.

A kapcsolódó dokumentum megtekintéséhez kattintson ide.

Lakossági felhívás!

2012-02-02 20:46:32  -  admin

Dombegyház Nagyközség Polgármestere ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint az elkövetkező napokban egyre hidegebb levegő áramlik térségünk fölé, rendkívüli havazásra lehet számítani. A lezúduló hómennyiség akár 20-40 cm vastagságú is lehet, a várható viharos szél miatt hóátfúvások is kialakulhatnak. A hőmérséklet az előrejelzések szerint akár -15°C alá is süllyedhet, amelyet a heves szél miatt jóval hidegebbnek érezhetünk.

Tisztelettel felhívom mindenki figyelmét a közúti közlekedés során az idevonatkozó szabályok fokozott betartására, mivel jelentősen növekszik a balesetek előfordulásának valószínűsége. Hosszabb utazás előtt mindenki készítse fel a gépjárművet a zord időjárási körülményekre (meleg, téli ruházat, teletankolt autó, élelmiszer, hólánc stb.).

A gyalogosok és az otthon tartózkodók részéről is fokozott óvatosságot kérek, hiszen az elcsúszásból és kihűlésből eredő balesetek száma is jelentősen megnő. Saját testi épségünk megóvásán túl nagyon fontos, hogy a környezetünkben élőkre is odafigyeljünk. Különösen az idősebb, beteg, valamint a fűtetlen lakásban élő emberek vannak veszélyben. Bajra utaló, árulkodó jel lehet, ha a környezetünkben élő embernél nem füstöl a kémény, folyamatosan ég a villany vagy hosszabb ideje nem láttuk őt kimozdulni. Mindenképpen segítségre van szükség, ha fekvő, mozdulatlan, vagy reszkető, esetleg ittas emberrel találkozunk az utcán. Kérek mindenkit, hogy a tulajdonukban álló háziállatokkal a jó gazda gondosságával bánjanak, hiszen az időjárás viszontagságainak ők még jobban ki vannak téve.

A település vezetősége, a szociális ellátórendszer szakemberei, a polgárőrök, rendőrök és a katasztrófavédelem munkatársai felkészültek az esetlegesen várható zord időjárási körülményekből adódó feladataik ellátására. Az önkormányzat szükség esetére állandóan üzemelő melegedő, pihenő és ellátó helyiségeket alakít ki a volt Idősek Otthona (Béke u. 37. sz.) és a Polgármesteri Hivatal épületében (Felszabadulás u. 5. sz.)

Tisztelettel kérem Önöket, hogy amennyiben bárki krízishelyzetbe kerül, vagy a környezetében ilyet tapasztal, bármilyen időpontban hívja a 432-031-es hivatali telefonszámot, ahol szükség esetén állandó ügyeletet tartunk, vagy Dr. Varga Lajos polgármestert a 06-70/456 91 52-es telefonszámon, illetve bármelyik központi segélyhívószámot (Mentők: 104, Tűzoltóság: 105, Rendőrség: 107, illetve a 112 általános segélyhívó számot). Emellett mindenkit megkérek a híradások folyamatos nyomon követésére, amelyekben további információkat kaphatnak az esetleges szükséges teendőkről.

Dombegyház, 2012. február 2.

Együttműködésüket megköszönve,
Tisztelettel:
Dr. Varga Lajos
polgármester s.k.

Meghívó

2011-12-07 08:27:20  -  admin

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és Kedves Családját a 2011. december 08-án (csütörtök) 17 órakor kezdődő, a Művelődési Házban rendezett lakossági fórumra!

A lakossági fórum témája: A vidékfejlesztés, a háztáji” típusú, kiegészítő állattartás új lehetőségei Dombegyházon.

 1. Köszöntő, bevezető.

  Előadó: dr. Varga Lajos, polgármester

 2. A VM VKSZI szerepe a vidékfejlesztésben. VM VKSZI közreműködő segítsége Dombegyház lakossága életminőségét javító intézkedések megvalósítása érdekében.


  Támogatások lehetősége.

  Előadó: DR. Mezőszentgyörgyi Dávid, Vidékfejlesztési Minisztérium, Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (VM VKSZI) Főigazgatója, MNVH Főtitkára

 3. „Dombra-fel!” Gazdaságos „háztáji” állattenyésztési, tartási, takarmányozási feltételek megvalósítási lehetőségei Dombegyházon, termékek helyi feldolgozása, piacokra juttatása.

  Előadó: Prof. Dr. Seregi János, Kutató Egyetemi Tanár,Kaposvári Egyetem,AKI

 4. Kérdések, válaszok.

A téma fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk!

Dombegyház, 2011. december 2.

Tisztelettel:
dr. Varga Lajos
polgármester

Pályázati kiírás

2011-10-04 00:40:30  -  admin

Dombegyház Nagyközség Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet fogászati asszisztens munkakör betöltésére.

Pályázati kiírás:
1. oldal
2. oldal

LEADER pályázati fórum

2011-08-26 21:19:35  -  admin

A Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület a LEADER pályázati kiírások témakörében fórumot szervez, melyre tisztelettel meghívjuk Önt!

A fórum részleteinek (helyszín, időpont) megtekintéséhez kattintson ide.

IX. Halmok Közi Sokadalom

2011-08-26 19:31:45  -  dr. Varga LajosDombegyház Nagyközség Vendégváró Falunapja
9. Halmok Közi Sokadalom

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata

szeretettel meghívja Önt és kedves családját

a

2011. szeptember 9-10-én megrendezendő

IX. HALMOK KÖZI SOKADALOMRA,

Dombegyház vendégváró falunapjára.


A SOKADALOM PROGRAMJA:


2011. szeptember 9. (péntek)

 • 18:00 Május Gyermek Néptáncegyüttes műsora (zenés-táncos felvonulás a Művelődési Háztól)
 • 20:00 - 01:00 FÁSY MULATÓ - ÉLŐ KONCERT
  (Fellépnek: Fásy Zsüliett, A BNF, Klemy, Peller Anna, Merienn, Joskó, A Két Zsivány, A jó Lacibetyár, Sláger Tibó, A Mesterhármas, valamint Fásy Ádám)

2011. szeptember 10. (szombat)

 • 09:00 Ünnepi képviselő-testületi ülés
  (Polgármesteri Hivatal)
 • 10:00 Mezőhegyesi Fúvószenekar és Dombegyházi Mazsorett Csoport közös bemutatója
  (indulás az Általános Iskolától)
 • 11:00 Ünnepélyes megnyitó a színpadon
 • 11:00 Dombegyház-Iratos (Románia) Old Boys futballmérkőzés
 • 11:05 Ifjú tehetségek bemutatója
 • 12:00 "Jó ebédhez szól a nóta"
 • 13:00 Ügyességi versenyek kicsiknek és nagyoknak
 • 14:00 Iratosi néptánccsoport és Héthalom Citerazenekar és Népdalkör közös produkciója
 • 15:00 Hevesi Happy Band interaktív zenés műsora
 • 16:00 Kutya Agility Show
  Bemutatót tart a MEOE Békéscsabai szervezete
 • 17:00 Purple Heart koncert
 • 18:00 Erdős Csaba motoros streetfighter bemutatója
 • 18:50 Hastáncbemutató
  Bujáki Laura és Kenéz Ilona Brigitta előadásában
 • 19:20 Tombolasorsolás, versenyek eredményhirdetése, díjak átadása
 • 20:00 Karthago élő koncert
 • 22:00 Tűzijáték
 • 22:20 Utcabál a piactéren – Molnár Band Zenekar

Tombola a helyszínen vásárolható.

2011. szeptember 10-én a Dombegyház - Kisvarjas közötti határ magyar idő szerint 10-24 óra között ideiglenesen nyitva lesz.


Kiállítások, bemutatók, egyéb rendezvények:

A piactéren:

 • Kézműves sátrak, kézműves foglalkozások
 • Sétakocsikázás
 • Ingyenes rodeó bika, ugrálóvár
 • Ügyességi versenyek
 • Szép lakókörnyezet verseny
 • Sütemény sütő verseny
 • Főzőverseny
 • Motorszimulátor
 • Autó bemutató
 • Henna festés

Kiállítások:

 • Díszítőművészeti kiállítás
 • Idősek Otthona lakói által készített tárgyak
 • Makett klub kiállítása

Kiállítás az általános iskola Felszabadulás utcai épületében:

 • Ketskeméty Károly Honismereti Egyesület kiállítása

A rendezvény látogatása ingyenes.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Újdonság: Tűzijáték-fotópályázat (részletekért kattintson ide)

Határozat

2011-08-15 16:11:14  -  admin

Dombegyház Nagyközség jegyzője határozatot hozott a koporsós temetkezési tilalom megszűntetéséről.
A határozat teljes szövege ide kattintva olvasható.

Turul szobor avató

2011-07-01 18:52:04  -  admin

A rendezvényen készült fotók megtekinthetők ide kattintva.

Meghívó

2011-06-14 22:46:45  -  dr. Varga Lajos
1

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata az I. Világháborús Emlékmű helyreállítása alkalmából ünnepséget tart.

Az ünnepség kezdete: 2011. 06. 18.(szombat), 8.30. Helyszín: az Emlékműnél
(Dombegyház, Felszabadulás-Béke utca sarok).

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata minden kedves ünnepelőt tisztelettel vár!

Tisztelettel:

dr. Varga Lajos
polgármester

Közlemény

2011-06-11 12:33:12  -  dr. Varga Lajos

Dombegyház Nagyközség Képviselő-testülete 2011. 06. 09-i, soron kívüli, nyilvános ülésén megtárgyalta a Balsaráti Vitus János Általános Iskola és az Intézményi Társulás aktuális kérdéseit.

A Képviselő-testület a következő elvi állásfoglalást hozta, s fogadta el határozatával:

 • Dombegyház Nagyközség Képviselő-testülete kinyilvánítja azon véleményét, hogy a kötelező önkormányzati feladatként ellátandó alapfokú oktatási-nevelési tevékenységet a hatályos jogszabályi és szerződéses kötelezettségeinek eleget téve, továbbra is változatlan formában fenntartja, az ehhez szükséges feltételeket biztosítja.
 • A Képviselő-testület határozottan visszautasít minden olyan megnyilvánulást, amely alkalmas lehet az oktatási intézménybe járó gyermekek, szüleik, vagy a közvélemény megtévesztésére.
 • A Képviselő-testület e határozatában is kinyilvánítja azt, amit eddig is tett: az oktatási intézményre és az Intézményirányító Társulásra vonatkozó törvényeket, egyéb jogszabályokat és megállapodásokat betartja, és egyúttal elvárja minden érintett féltől a jogkövető, etikus magatartás tanúsítását.
 • A Képviselő-testület tisztelettel ismeri el az oktatási intézmény valamennyi dolgozójának a gyermekek érdekében kifejtett áldozatos munkáját.
 • A Képviselő-testület magára nézve kötelezőnek tartja és minden érintett féltől elvárja, hogy az intézményt, vagy a Társulást érintő bármilyen kérdés tárgyalása során a gyermeke jogai és jogos érdekei ne csobuljanak.

Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

2011-04-23 10:19:34  -  dr. Varga Lajos
Húsvét

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Kelles Húsvéti Ünnepeket kíván minden kedves olvasónak!

dr. Varga Lajos polgármester

Belvízvédelmi készültség visszavonása

2011-04-11 21:44:06  -  admin

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata 2011. április 11-től visszavonja az I. fokú belvízvédelmi készültséget.

A teljes határozat itt olvasható.

Ünnepség

2011-03-09 20:40:12  -  admin
Ünnepség

Adóhatósági nyomtatványok

2011-03-08 23:50:05  -  adminNyomtatvány letöltése

Adóhatósági nyomtatványok adóbevalláshoz: letöltéshez kattintson ide.

Belvízvédelmi készültség

2011-03-06 22:53:33  -  adminNapi jelentés

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata 2011. február 16-tól I. fokú belvízvédelmi készültséget rendelt el.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. február 16): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. február 17): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. február 18): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. február 19): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. február 20): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. február 21): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. február 22): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. február 23): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. február 24): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. február 25): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. február 26): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. február 27): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. február 28): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. március 1): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. március 2): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. március 3): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. március 4): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. március 5): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. március 6): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. március 7): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. március 8): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. március 9): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. március 10): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. március 11): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. március 12): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. március 13): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. március 14): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. március 15): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. március 16): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. március 17): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. március 18): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. március 19): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. március 20): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. március 21): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. március 22): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. március 23): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. március 24): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. március 25): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. március 26): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. március 27): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. március 28): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. március 29): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. március 30): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. március 31): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. április 1): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. április 2): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. április 3): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. április 3): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. április 4): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. április 5): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. április 6): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. április 7): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. április 8): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. április 9): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. április 10): itt olvasható.

Belvízvédelmi készültség

2011-02-16 14:25:39  -  admin

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata 2011. február 16-tól I. fokú belvízvédelmi készültséget rendel el.

A határozat teljes szövege itt olvasható.

Belvízvédelmi készültség

2011-01-24 11:53:37  -  adminNapi jelentés

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata 2011. január 20-tól visszavonja az I. fokú belvízvédelmi készültséget.

A határozat itt olvasható.

Belvízvédelmi készültség

2011-01-24 11:50:04  -  adminNapi jelentés

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata 2011. január 11-től I. fokú belvízvédelmi készültséget rendelt el.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. január 15): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. január 16): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. január 17): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. január 18): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. január 19): itt olvasható.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. január 20): itt olvasható.

Belvízvédelmi készültség

2011-01-14 12:15:38  -  adminNapi jelentés

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata 2011. január 11-től I. fokú belvízvédelmi készültséget rendelt el.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. január 14): itt olvasható.

Belvízvédelmi készültség

2011-01-13 15:54:32  -  adminNapi jelentés

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata 2011. január 11-től I. fokú belvízvédelmi készültséget rendelt el.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. január 13): itt olvasható.

Belvízvédelmi készültség

2011-01-12 21:36:22  -  adminNapi jelentés

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata 2011. január 11-től I. fokú belvízvédelmi készültséget rendelt el.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. január 12): itt olvasható.

Belvízvédelmi készültség

2011-01-11 17:33:21  -  adminNapi jelentés

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata 2011. január 11-től I. fokú belvízvédelmi készültséget rendelt el.

Napi jelentés a belvízkár-elhárítási munkáról (2011. január 11): itt olvasható.

Belvízvédelmi készültség

2011-01-11 07:42:39  -  admin

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata 2011. január 11-től I. fokú belvízvédelmi készültséget rendel el.

A határozat teljes szövege itt olvasható.

Megemlékezés

2010-10-19 17:15:11  -  Sztankovánszki Anna

Ünnepi megemlékezés

Önkormányzati választás 2010

2010-10-06 23:32:50  -  adminEredmények

Polgármester:

Polgármesterválasztás eredménye.

Önkormányzati képviselő:

Képviselőválasztás eredménye.

Forrás: http://www.valasztas.hu

Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító Program

2010-08-21 22:37:01  -  adminAz egészséges ivóvíz mindenkinek jár

A program bemutatására a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium Lakossági Fórumot tart.

A részletek megtekintéséhez kattintson ide.

VIII. Halmok Közi Sokadalom

2010-08-08 22:09:21  -  dr. Varga Lajos2010. szeptember 10-11-én rendezzük meg Dombegyházon a VIII. Halmok Közi Sokadalmat, Dombegyház vendégváró falunapját.

2010. szeptember 10-11-én rendezzük meg Dombegyházon a VIII. Halmok Közi Sokadalmat, Dombegyház vendégváró falunapját.

A rendezvény az utóbbi években „kinőtt” már a hagyományos falunapok sorából színvonalában, szervezettségében. Ezt a mércét tűztük célul, amikor szervezni kezdtük az ideit, amelynek szervezése jelenleg is folyamatban van.

Amint kialakul a végleges program, azt a megszokott módon (meghívó, plakát, szórólap, weboldali tájékoztató) közzétesszük.

Néhány programra szeretném előzetesen is felhívni a figyelmüket.

2010-ben ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját a Héthalom Citerazenekar és Népdalkör. Kíváncsian várjuk előadásukat. A Május Gyermek Néptáncegyüttes bemutatójára is számítunk.

A pénteki napon az RMS zenekar, ezt követően a Dupla KáVé tart élő koncertet. A koncerteket követő pénteki utcabálhoz a zenét a Dupla Kávé zenekara szolgáltatja.

Szombaton a Képviselő-testület Ünnepi ülést tart. A Dombegyházi Mazsorettcsoport fúvószenekari kísérettel tartja bemutatatóját, majd Dombegyház tehetséges fiataljainak bemutatkozása következik.

Sor kerül a Dombegyház - Iratos Old Boys futballmérkőzésre is.

A déli „Jó ebédhez szól a nóta” műsorszámot gyermekműsor követi.

Ezután mutatják be Magyarország legszebb mennyasszonyi ruháit ifjú hölgyek.

Fekete László világbajnok vezetésével interaktív műsort adnak Magyarország legerősebb emberei, amelynek során vállalkozó kedvűek kipróbálhatják erejüket.

Már „hagyomány”, hogy a motorsport extrém ága is képviselteti magát, ez idén sem lesz másként. A műfaj keretein belül idén Gergely Sándor motoros street-fighter showműsorát láthatják.

S ha már az extrém műsorszámoknál tartunk, láthatjuk a Sport Agency freestyle labdazsonglőreinek interaktív előadását is, a sportág világbajnoki helyezettjeinek prezentálásában.

Az előző évben nagy sikert arató hastánccsoport ezúttal tűzvarázslókkal ad közös műsort.

A szombati nap végén az R-go együttes ad kétórás élő koncertet. A napot tűzijáték, valamint a Molnár Band utcabálja zárja.

Ezeken túl lesz még Szép lakókörnyezet verseny, süteménysütő verseny, ügyességi verseny több számban, kézműves bemutató, ugrálóvár, rodeó bika, kiállítások több helyszínen, s kinyitja kapuját a „Lóparkoló” is.

Külön kell szólni a főzőversenyről, melyet az idén is meg szeretnénk rendezni. Ki ne emlékezne a tavalyi, bográcsban készített tejbegrízre, s a többi ízletes ételre. A versenyre várjuk a jelentkezőket a Polgármesteri Hivatalban!

Várjuk a településen működő vállalkozások bemutatkozását is!

Tisztelettel fogadunk minden segítséget a VIII. Halmok Közi Sokadalom sikeréért, a településünk lakosságának, s idelátogató vendégek szórakoztatására! Szponzorációs szándékát a Polgármesteri Hivatal elérhetőségein jelezheti.

2010. szeptember 11.-én Dombegyház és Kisvarjas között magyar idő szerint 10-től 24 óráig ideiglenes határnyitásra kerül sor.

Tisztelettel várjuk településünk valamennyi polgárárát a VIII. Halmok Közi Sokadalom rendezvényére, abban a hitben, hogy jól fognak szórakozni, bízva ehhez az időjárás „kegyességét” is!

Tisztelettel:
dr. Varga Lajos

Tankönyvtámogatás

2010-08-08 21:33:33  -  admin3000 Ft tankönyvtámogatás a dombegyházi diákoknak

Dombegyház Nagyközség Polgármesteri Hivatala értesíti a lakosságot, hogy azok az általános-, közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben tanuló dombegyházi diákok, akik gyermekvédelmi kedvezményben, ill. Bursa Hungarica ösztöndíjban nem részesülnek, Dombegyház Nagyközség Képviselőtestületének támogató döntése alapján 3000 Ft tankönyvtámogatásra jogosultak.

A kérelmeket a Polgármesteri Hivatalban (Balogh Hajnalka szoc. ügyintézőhöz) lehet benyújtani 2010.08.23. és 2010.09.30. között.
A kérelmekhez a 2010/2011. tanévre szóló iskolalátogatási igazolás csatolása szükséges.

Hirdetmény

2010-07-10 10:58:39  -  admin

Dombegyház Nagyközség Helyi Választási Irodája határozatot tesz közzé.

A határozat szövege ide kattintva olvasható.

Segítsen, hogy segíthessünk!

2010-06-24 01:58:39  -  dr. Varga Lajos

Településünket 2010. 06 hó 18-án természeti csapás érte, amelyet azóta folyamatos esőzések súlyosbítottak. Sok olyan lakóház is veszélybe került, ahol a lakók nem rendelkeznek biztosítással.

Tisztelettel kérünk minden jószándékú magánszemélyt, vállalkozást, hogy lehetőségükhöz mérten támogasság a bajba került családokat anyagi, vagy természetbeni (pl. építőanyag) jutatással.

Pénzbeni adományát a 11733089-15344272-00000000 számlaszámon várjuk, adományozási szándékát Dombegyház Nagyközség Polgármesteri Hivatalának bármely elérhetőségén jelezheti.

Elérhetőségünk:
5836, Dombegyház, Felszabadulás utca 5.
Telefon: 68/432-031
Fax: 68/590-941
Email: dombegyhaz@globonet.hu

Köszönettel: Dr. Varga Lajos
Dombegyház Nagyközség Polgármestere

Határozat

2010-06-19 10:22:31  -  dr. Varga Lajos

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata 2010. június 19. 08:00-től belvízvédelmi készültséget hirdet.

A hirdetmény teljes szövege itt olvasható.

Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

2010-04-04 00:53:07  -  dr. Varga Lajos
Húsvét

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata Kelles Húsvéti Ünnepeket kíván minden kedves olvasónak!

dr. Varga Lajos polgármester

MEGHÍVÓ

2010-03-13 07:25:02  -  admin

„Tied vagyok, tied, hazám!
E szív, e lélek;
Kit szeretnék, ha tégedet
Nem szeretnélek?”

/Petőfi Sándor/


Szilveszter 2009

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata 2010. március 15-én 10 órai kezdettel tartja az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc emlékére rendezett ünnepségét a helyi Művelődési Házban.

dr. Varga Lajos polgármester ünnepi beszédét a Balsaráti Vitus János Általános Iskola tanulóinak ünnepi műsora követi.

Az ünnepi rendezvényre minden érdeklődőt tisztelettel várunk!


OTTHONUNK BÉKÉS MEGYE

2010-01-30 16:54:10  -  dr. Varga LajosDombegyház Nagyközség Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és Családját az „Otthonunk Békés megye” programsorozat dombegyházi rendezvényére

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és Családját az
„Otthonunk Békés megye”programsorozat dombegyházi rendezvényére.

„Közös munkánk, értékeink, hagyományaink ápolása a jövő záloga,
hiszen Békés megye mindannyiunk otthona.”


„Ahol szeretünk, ott az otthonunk -
az otthon, melyet lábunk elhagyhat,
de szívünk sohasem"

A rendezvény dátuma:
2010. február 5. (péntek)

Program:

10:00
„Otthonunk Békés megye” rendezvénysorozat ünnepélyes megnyitója
(Művelődési Ház)
Dr. Varga Lajos, Dombegyház Nagyközség polgármestere
Balogh József, a Békés Megyei Önkormányzat térségi tanácsnoka
10:30
Megyetörténeti kiállítás megnyitója
(Művelődési Ház)
Sáfár Gyula, a Békés Megyei Levéltár igazgatóhelyettese
11:00
Dombegyház Nagyközség Képviselő-testületének soron kívüli ülése
(Polgármesteri Hivatal)
Ennek keretében: A megyei önkormányzat és intézményei, valamint az általuk nyújtott közszolgáltatások bemutatása, a megye fejlesztési tervei és programjai.

Kulturális műsor, a Békés Megyei Jókai Színház szervezésében:
11:00
A Dombegyházi Általános Iskola műsora
(Művelődési Ház)
11:15
„Játsszunk együtt” című gyermekműsor a Békés Megyei Jókai Színház művészeinek közreműködésével
(Művelődési Ház)
12.00
A Dombegyházi Gyermektánccsoport bemutatója
(Művelődési Ház)
12:15
A Békés Megyei Jókai Színház Színitanház növendékeinek zenés előadása felnőtteknek - népszerű operettek dalai és klasszikus melódiák
(Művelődési Ház)

A program keretein belül megtekinthetők a Békés Megyei Önkormányzat által fenntartott kulturális intézmények vándorkiállításai. Továbbá, a kulturális műsor egész ideje alatt játékos vetélkedővel várjuk a vendégeket, amelynek célja, hogy jobban megismerjük megyénket!

A Békés Megyei Jókai Színház minden kedves érdeklődőt szeretettel vár az „Otthonunk Békés megye” rendezvénysorozaton!

Közmeghallgatás

2009-11-04 15:10:23  -  dr. Varga Lajos2009. november 12-én 15 00 órakor a Művelődési Házban

M E G H Í V Ó

Tisztelettel meghívom Önt Dombegyház Nagyközség Képviselő-testületének

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á R A

2009. november 12-én (csütörtök) 15:00 órára.

A közmeghallgatás helye:
Művelődési Ház (Dombegyház, Béke u. 4.)

Napirendi tervezet :

 1. A közrend és közbiztonság Dombegyházon
 2. A határőrizet és határfogalom helyzete Dombegyházon és környékén
 3. A Polgárőr Egyesület tájékoztatója
 4. Az Önkormányzat 2009. III. negyedévi költségvetésének teljesítése
 5. Bejelentések, kérdések, interpellációk

Kérem a közmeghallgatáson megjelenni szíveskedjen, kísérje figyelemmel és támogassa céljaink megvalósítását.

Dr. Varga Lajos
polgármester

Megemlékezés

2009-10-23 20:29:54  -  dr. Varga Lajos

2009. október 23-án 10 órai kezdettel a helyi Művelődési Házban rendezte együttes –koszorúzással egybekötött- ünnepségét Dombegyház, Kisdombegyház és Magyardombegyház Önkormányzata. A három település polgármestere hagyományosan együtt helyezte el az Emlékezés Koszorúját az 1956-os emléktáblánál.

Dr. Varga Lajos, Dombegyház Nagyközség Polgármesterének ünnepi beszéde után a Balsaráti Vitus János Általános Iskola tanulóinak ünnepi előadása következett. Az Intézmény tanulóinak rendkívül színvonalas műsora őszinte elismerést váltott ki a megemlékezés minden résztvevőjéből, dicsérve úgy a fellépő diákokat, mint felkészítő tanáraikat! Köszönjük odaadó munkájukat!

"Hálózat a közösségért" pályázat

2009-09-18 16:04:09  -  Búza Edit

A Délmagyarországi Áramszolgáltató Zrt. (Démász) - a Magyar Energia Hivatal (MEH) határozata alapján - visszatéríti a 2008. évi, az egyetemes szolgáltatás árrés többletéből származó bevételének meghatározott részét. A MEH módosító határozata alapján a Démász a visszatérítendő összeg 60 százalékát a kormány által létrehozott Krízisalapba fizeti be, míg 40 százalékát a Magyar Vöröskeresztnek és a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak juttatja, hogy így a rászoruló lakossági fogyasztókat támogathassa. Megállapodás történt arról, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kizárólag a Csongrád és Békés megyében élő rászorulókat fogja támogatni.

A rászorulók támogatásának részleteiről a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Démász megállapodást kötött. A támogatást a rászorulók pályázati úton nyerhetik el.

További részletekért kattintson ide.

Forrás: http://www.maltai.hu/

Pályázati lehetőség

2009-09-06 15:26:20  -  Búza EditA Magyarországi Cigányokért Közapalítvány pályázatot hirdet

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Kuratóriuma közösen pályázatot hirdet valamennyi cigány tanuló részére a 2009-es évre.

A pályázatra általános iskolába járó, közép- vagy felsőoktatásban részt vevő tanulók pályázhatnak.
A pályázatok postára adási határideje: 2009. szeptember 30.

A pályázati felhívás, jelentkezési lap, valamint a további feltételek a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány weblapján találhatók.

Munkahelyteremtés Dombegyházon

2009-08-24 07:55:22  -  Jeneiné Antal Magdolna

Dombegyház Nagyközség Képviselő-testülete 44/2009.(III.19.) Dkt. számú határozatában Szociális Foglalkoztató létrehozásáról döntött. Az egyre növekvő megkeresés azok részéről , akik rendszeres szociális járadékot kapnak, az egyre gyakrabban felmerülő megélhetési problémák motiválták a képviselő-testületet, hogy valamilyen formában megoldást találjon ezen társadalmi réteg problémáinak orvoslására.

Ennek kapcsán született az ötlet a Szociális Foglalkoztató létrehozásáról. Mivel az önkormányzatnak vannak üresen álló épületei, amelyek erre a célra hasznosíthatók,így kevés anyagi ráfordítással megvalósíthatóvá vált a foglalkoztató kialakítása. A megvalósításban a Pusztaottlakai Humán Szolgáltató Központ segítségét kértük, mivel ők határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkeznek.

Felhívásunkra közel 80 fő jelentkezett. Az orvos szakértői bizottság szakvéleményével 65 fő már rendelkezik, a 15 fő szakvéleménye folyamatban van.

Az épület a Béke u 39.szám alatti volt Idősek Nappali Otthona felújításra került, az engedélyeztetés eljárás alatt van.

Az érintettek izgalommal várják az indulást, hiszen ez nyugdíjuk, egyéb nyugdíjszerű ellátásuk mellett plusz jövedelmet jelent, sokuk számára a közösségbe való visszatérés az életet jelenti a hosszú egyedüllét után.

A foglalkoztatottak csökkentett munkaidőben ( 4-7 órában ) fognak dolgozni, mindenki a munkaképesség csökkenésének, betegségének megfelelő munkakörben. Az ő munkájuk irányítására, koordinálására 8 fő állandó dolgozó kerül felvételre, akik eddig munkanélküliek voltak.

Reméljük, hogy az indulást követően rövid idő elteltével megelégedésről, jó hírekről számolhatunk be.

Tankönyvtámogatás

2009-08-14 21:16:23  -  dr. Varga Lajos

Dombegyház Nagyközség Polgármesteri Hivatala értesíti a lakosságot, hogy azok az általános, középfokú, felsőfokú oktatási intézményben tanuló dombegyházi diákok, akik gyermekvédelmi kedvezményben, ill. Bursa Hungarica ösztöndíjban nem részesülnek, 3000 Ft tankönyvtámogatásra jogosultak, Dombegyház Képviselő-testületének támogató döntése alapján.

A kérelmeket a Polgármesteri Hivatalban (Balogh Hajnalka szoc. Ügyintézőhöz) kell benyújtani 2009.08.25. és 2009.09.30. között.
A kérelmekhez szükséges csatolni a 2009/2010 tanévre szóló iskolalátogatási igazolást.

Képzések a könyvtárban

2009-08-14 07:45:27  -  dr. Varga LajosKönyvtárunkban teljesen ingyenes informatikai képzéseket indítunk az informatikával ismerkedőknek, és azoknak, akik szeretnének elmélyedni az elektronikus közigazgatási szolgáltatások használatában.

Könyvtárunkban teljesen ingyenes informatikai képzéseket indítunk az informatikával ismerkedőknek, és azoknak, akik szeretnének elmélyedni az elektronikus közigazgatási szolgáltatások használatában.

Főbb témakörök:

 • Általános információk, alapfoglamak.
 • Elektronikus kormányzati szolgáltatások magányszemélyeknek
 • Elektronikus pénzügyi szolgáltatások
 • Vállalkozók, őstermelők napja - A magyarorszag.hu oldal szolgáltatásai.
 • Kikapcsolódás, szórakozás az interneten

A következő időpontokban indulnak a csoportok:

 • 2009. augusztus 19.
 • 2009. augusztus 21.
 • 2009. augusztus 24.
 • 2009. augusztus 26.
 • 2009. augusztus 28.

A képzésre bárki jelentkezhet a Könyvtárban. A jelentkezési határidő a csopotok indulásának időpontja előtt legkésőbb 5 nappal!

Felmerülő kérdéseivel forduljon hozzánk bátran az elérhetőségeink bármelyikén.

Pályázati hírek

2009-07-30 22:54:09  -  dr. Varga Lajos

Tisztelt Olvasóink!

Tájékoztatásul közöljük, hogy a HURO/0802 pályázatokat-annak első fordulóját- a Közös Irányító Bizottság június 24-25.-én értékelte.

E döntés alapján kerültek kiválasztásra az első forduló lezárásaként, a "részletes kidolgozásra javasolt projektek".
Örömmel látjuk, hogy a Dombegyház-Kisvarjas összekötő-út építése (e név alatt található meg a projekt, HURO/0802/003 regisztrációs számon) a Közös Irányító Bizottság értékelése és döntése alapján-túljutva a pályázati első fordulón- a "részletes kidolgozásra javasolt projektek" közé került!

Aki figyelemmel szeretné kísérni az eddigi, s az ezután következő, pályázattal kapcsolatos alapos, de nem egyszerű lépéseket, megtalálja hozzá a kellő információt a következő internetes eléhetőségen:

www.huro-cbc.eu weboldalon, a HURO/0802 - Részletes kidolgozásra javasolt projekt koncepciók listája címre kattintva.

Ugyanezen weboldalon található meg a Hírek rovatban a HURO/0802 pályázati kiírás, melyet érdemes áttekinteni, mert ennek ismeretében érthető meg az, hogy milyen értéke,súlya van a Közös Irányító Bizottság első pályázati fordulót lezáró döntésének, mely számunkra pozitív értékeléssel zárult!

Tisztelettel:
dr. Varga Lajos

Közlemény

2009-05-23 22:36:30  -  dr. Varga Lajos

Arad Megye Tanácsa, Békés Megye Önkormányzata 2009. május 26-án (kedden) 10 órai kezdettel Dombegyházon, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartja együttes ülését.

Az együttes ülésen a két megye vezető tiszségviselőivel együtt részt vesznek a két ország -ülés témájában érintett- szakemberei is.

Dombegyház Nagyközség számára megtisztelő, hogy az együttes ülés helyéül településünket választották!

dr. Varga Lajos
polgármester

Testületi ülés

2009-05-20 19:33:25  -  dr. Varga Lajos

Dombegyház Nagyközség Képviselő-testülete 2009. május 21-én (csütörtök) délután 14:00 órai kezdettel tartja soron következő ülését.

Közlemény 2.

2009-03-28 13:26:30  -  admin

Újabb, pozitív tartalmú levél érkezett Dombegyház Nagyközség Polgármesteri Hivatala részére, melynek tartalma szerint egy -rendkívül fontos -"lépcsőt" sikeresen léptünk fel a cél felé.

Idézet a levélből:

Tisztelt Partnereink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Magyarország-Románia Határon átnyúló Együttműködési Program keretében benyújtott Dombegyház-Kisvarjas összekötő út építése projekt pályázati anyagát formailag befogadta a Váti Kht.

A pályázat az értékelés következő fázisába jutott."

Sokak munkájának eredménye ez a határ mindkét oldalán!

A napi pontosságú pályázati "menetrend" szerint a következő (bízunk abban, hogy hasonlóan pozitív tartalmú) értesítés 2009. május 15-29. közötti időpontban várható!

Testületi ülés

2009-03-13 15:13:23  -  dr. Varga Lajos

Dombegyház Nagyközség Képviselő-testülete 2009. március 19-én (csütörtök) délután 14:00 órai kezdettel tartja soron következő ülését.

Az írásbeli előterjesztések a Polgármesteri Hivatalban megtekinthetőek ügyfélfogadási időben.

Felhívás

2009-03-12 08:00:00  -  adminTámogassa adója 1%-ával a "Közalapítvány Dombegyházért" alapítványt!
Alapítvány neve:
Közalapítvány Dombegyházért
Alapító:
Dombegyház Nagyközség Önkormányzata
Tulajdonos:
Dombegyház Nagyközség Önkormányzata
Alapítás ideje:
2002.01.08.
Alapítvány nyilvántartási száma:
2035
Adószám:
18385553-1-04
Számlaszám:
53500315-17413806
Cél:
 • A nagyközségben az idősek ellátását biztosító szociális rendszer kialakítása és működési feltételeinek biztosítása,fejlesztése, működéséhez szükséges berendezésekkel, felszerelésekkel való ellátása, a folyamatos intézményi működtetés anyagi forrásainak kiegészítése
 • A település szociálisan rászorulóinak megsegítése rendes és rendkívüli támogatások nyújtásával.
 • Arra szociális okból rászoróló általános iskolai tanulmányait befejezett jó képességű dombegyházi fiatalok tanulmányainak támogatása
 • A településen bejegyzett és működő társadalmi és civil szervezet működéséhez szükséges anyagi források kiegészítése
 • A helyi sportélet fenntartásához, fejlesztéséhez szükséges anyagi források kiegészítése.
 • Dombegyházi falunap rendezvény támogatása.

Kérjük amennyiben egyetért a fenti célokkal úgy adója 1%-ával vagy más módon szíveskedjék támogatni közalapítványunkat.

Köszönettel:

Bicski Tamás kuratóriumi tag

Közlemény

2009-03-07 21:31:22  -  adminKözlemény a huro-cbc.eu HURO/0802 Pályázati kiírással kapcsolatban.
"Tájékoztatni szeretném Önöket,
hogy a Projekt koncepciók (Magyar-Román)
az eredményes együttműködésünk alapján elkészültek,
és azok a mai napon (2009. 02.12) benyújtásra kerültek."

E rövid idézet abból a levélből származik, amelyre már oly régen vártunk településünkön!
Dombegyházra vonatkozó tartalmi része az alábbiakban foglalható össze:

Az Európai Területi Együttműködés (ETE), Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmüködés 2007-2013 keretei között kiírt HURO/0802 pályázati felhívásnak időben eleget téve beadásra került az a Projekt koncepció, amely tartalmazza a Dombegyház-Országhatár (4439. sz.út) és a Dombegyház átkelési szakasz (4444. sz. út ) út építésének dokumentációit!

Az ETE programban -ami a korábbi INTERREG III/A folytatása (e program keretében készültek el a két útszakasz tervei, melyekre jogerős építési engedély áll rendelkezésre)- való részvétel feltétele a határ mindkét oldalán érintett felek a Projekt minden részletére vonatkozó megállapodása, együttműködése az un. Vezető partner elvének meghatározásával. A korábbi, ún. "tükör-projektektől" eltérően az ETE program a határ két oldalára vonatkozó, kölcsönösen elfogadott megállapodást helyezi fő követelményének, mely szerint a kiírt pályázatokon való közös részvételt meg kell hogy előzze a célok együttes meghatározása, azok részletes kifejtése, összegzése a pályázat szerint, s mindezek megállapodásokban való rögzítése.

Ennek érdekében Iratos polgármestere, alpolgármestre, Dombegyház polgármestere 2009. február 4.-én Aradon egyeztető megbeszélésen tárgyalt egy Aradra tervezett tanácskozás lehetőségéről Arad megye illetékeseivel. E sikeres megbeszélést követően 2009. február 5.-én került sor Aradon - a pályázati fehívás elengedhetetlen feltételeként - Arad Megye Tanácsa és fejlesztésekért felelős szakemberei és az illetékes magyar felek közötti (Közlekedésfejlesztési Kordinációs Központ, NIF Zrt., Magyar Közút Kht. Békés Megyei Igazgatósága, Iratos polgármestere, alpolgármestere, Dombegyház polgármestere, Elek és Ottlaka képviselői) eredményes tanácskozásra, amint arra a bevezető idézet is utal. E megbeszélés kapcsán írásos megállapodásban rögzítésre kerültek a HURO/0802 Pályázati felhívásnak megfelelő célok, a célokhoz rendelt vállalások, azok anyagi igényeinek meghatározásai, Vezető partner (NIF Zrt.) elfogadása, a további együttes, kétoldalú teendők ahhoz a munkához, hogy a Projekt sikeres legyen!

Dombegyház Nagyközség e Projek koncepcióban az előzőekben említett utak (két útszakasz) építésének beadásával vesz részt, melynek a megállapodásban rögzített költségigénye 4.9 millió Euro!
Iratos, ugyanezen elfogadott Projekt koncepcióban, az Országhatárhoz vezető kerékpárút, útpadka kialakítása, forgalomtechnikai eszközök elhelyezése, Kis-Varjason kőrforgalmi csomópont kialalakításával vesz részt!
A pályázatot sikeres elbírálás esetén az Európai Unió és a társállamok (Magyarország, Románia) finanszírozzák.

Amint az a bevezető idézetből kiderül, a KHEM által kijelölt szervezet (NIF Zrt.) időben elkészítette a Projekt koncepciót, és a benyújtási határidőt (2009. február 16.) megelőzően, 2009. február 12.-én továbbította azt a MAGYAR-ROMÁN Közös Szakmai Titkárság (HURO JTS) felé!

dr. Varga Lajos

Testületi ülés

2008-10-11 19:21:39  -  dr. Varga Lajos

Dombegyház Nagyközség Képviselő-testülete 2008. október 16-án (csütörtök) délután 14:00 órai kezdettel tartja következő ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.

Az írásbeli előterjesztések a Polgármesteri Hivatalban megtekinthetőek ügyfélfogadási időben.

Az ülésről várhatóan élő kábel-televíziós közvetítést adunk.

VI. Halmok Közi Sokadalom

2008-09-23 21:42:19  -  dr. Varga LajosDombegyház Nagyközség Vendégváró Falunapja

A rendezvényen készült fotók megtekinthetőek a képgalériában, a www.dombegyhaz.hu/kepek címen.

Falunap 2008

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata

Szeretettel meghívja Önt és kedves családját

a

2008. szeptember 19-20.-án megrendezendő

HALMOK KÖZI SOKADALOMRA,

Dombegyház vendégváró falunapjára.


A FALUNAP PROGRAMJA:


2008. szeptember 19. (péntek)

 • 16:00 GATTACA együttes koncertje
 • 17:30 EXON együttes koncertje
 • 19:00 MAGNA CUM LAUDE koncert
 • 21:30 RMS együttes koncertje (utcabál)

2008. szeptember 20. (szombat)

 • 10:00 Ünnepi Képviselő-testületi ülés (Polgármesteri Hivatal)
 • 10:30 Fúvószenekar és a dombegyházi Mazsorettcsoport közös bemutatója (indulás az Általános Iskolától)
 • 11:00 Megnyitó a színpadon
 • 11:30 Aerobik bemutató
 • 12:00 "Jó ebédhez szól a nóta"
 • 13:00 Néptánccsoportok, Héthalom Citerazenekar és Népdalkör előadása
 • 14:30 Motoros bemutató, Erdős Csaba motoros kaszkadőr
 • 15:30 Mórahalmi EB-helyezett gyermekek ugróköteles bemutatója
 • 16:00 DUMA'S Színház bemutatója
 • 17:00 Dupla KáVé együttes koncertje
 • 19:00 Tombola
 • 20:00 EDDA koncert
 • 22:00 Tűzijáték
 • 22:20 Utcabál a piactéren - PAPP ATTILA és zenekara (Iratos)

A délutáni programok műsorvezetője: Szilágyi Erzsébet

Tombolát a helyszínen lehet vásárolni.

2008 szeptember 20-án a Dombegyház-Kisvarjas közötti határ ideiglenesen nyitva lesz 9 és 23 óra között.


Kiállítások, bemutatók, egyéb rendezvények:

A piactéren:

 • Kézműves sátrak, kézműves foglakozások
 • Sétakocsikázás
 • Ingyenes rodeó bika
 • Ingyenes ugrálóvár
 • Motorkiállítás és tesztmotorozás (Harley Davidson, Suzuki, Yamaha)
 • Autóbemutató
 • Ügyességi versenyek
 • "Szép lakókörnyezet" verseny

A könyvtárban:

 • Díszítőművészeti és gobelin-kiállítás
 • Idősek Ottohna lakói által készített tárgyak
 • Megemlékezés Dr. Nagy Zoltán munkásságáról helytörténeti anyag segítségével

Vendéglátás:

A napközikonyhán illetve a piactéren 300 fős sátorban.

Sátraival bemutatkozik:
 • Agrár Zrt
 • Agro-Ferr Kft
 • Dombegyház és Vidéke Gazdakör
 • Lévés-Farm Vadásztársaság

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Testületi ülés

2007-12-14 10:04:35  -  dr. Varga Lajos

Dombegyház Nagyközség Képviselő-testülete 2007. december 20-án (csütörtök) délután 14:00 órai kezdettel tartja következő ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.

Az írásbeli előterjesztések a Polgármesteri Hivatalban megtekinthetőek ügyfélfogadási időben.

Testületi ülés

2007-09-09 15:58:46  -  dr. Varga Lajos

Dombegyház Nagyközség Képviselő-testülete 2007. szeptember 13-án (csütörtök) délután 14:00 órai kezdettel tartja következő ülését.

Az írásbeli előterjesztések a Polgármesteri Hivatalban megtekinthetőek ügyfélfogadási időben.


„Dombegyházi belterületi utak fejlesztése” TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00051

Magyar Falu Program „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése - 2021”

Magyar Falu Program „Óvódai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése fejlesztése - 2021”

Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-2021”

„Dombegyház Művelődési Ház épületenergetikai felújítása” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00028

„Új kerékpárút építése a 4444 számú út belterületi szakaszán” TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00026

Magyar Falu Program

Magyar Falu Program

Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva
EFOP-1.5.3-16-2017-00060

„Együtt a közösségért! – helyi identitás és kohézió erősítése”
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00003
A szerződött támogatás összege:
51 413 776 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Bölcsődei szolgáltatás fejlesztése Dombegyházon.
TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00021
A szerződött támogatás összege:
175,64 millió forint
A támogatás mértéke: 100%

Komplex humán kapacitások fejlesztése a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért
EFOP-3.9.2-16-2017-00025
A szerződött támogatás összege:
492 806 144 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Külterületi utak karbantartásához szükséges eszköz és gépbeszerzés Dombegyház településen
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
A szerződött támogatás összege:
9 999 996 Ft
A támogatás mértéke: 95%

Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 5. (DKMO 5)
KEHOP-2.2.2-15-2017-00127
Támogatási összege:
2 334 041 610 Ft
Támogatási arány: 85%

Dombegyház önkormányzati tulajdonú épület energetikai korszerűsítése.
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00064
A szerződött támogatás összege:
87 148 018 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Termelői piactér fejlesztésese Dombegyházon.
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00007
A szerződött támogatás összege:
63 136 540 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Dombegyház nagyközség szociális ellátórendszerének fejlesztése.
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00031
A szerződött támogatás összege:
26 834 717 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Hollósy Kornélia Óvoda infrastrukturális fejlesztése.
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00038
A szerződött támogatás összege:
80 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Dombegyház önkormányzati tulajdonú iskolai épület energetikai korszerűsítése.
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00063
A szerződött támogatás összege:
24 809 382 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Fenntartható közlekedésfejlesztés Dombegyház nagyközség területén.
TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00021
A szerződött támogatás összege:
95 969 137 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Dombegyház Egészségház infrastrukturális fejlesztése.
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00034
A szerződött támogatás összege:
20 802 242 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Belvízelvezető csatornarendszer korszerűsítése Dombegyházon.
TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00004
A szerződött támogatás összege:
150 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása.
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00611
Az elnyert támogatás összege: 6 millió forint.
A támogatás intenzitása: 100,00%.

Magyar Falu Program

Magyar Falu Program

Magyar Falu Program