Dombegyházért emlékérem 2009

2009-09-22 22:35:26  -  adminA Dombegyházi Díszítőmüvészeti Szakkör munkáját 2009. szeptember 12.-én "Dombegyházért emlékérem" adományozásával ismerte el Dombegyház Nagyközség Képviselő-testülete.

A Dombegyházi Díszítőmüvészeti Szakkör munkáját 2009. szeptember 12.-én "Dombegyházért emlékérem" adományozásával ismerte el Dombegyház Nagyközség Képviselő-testülete. Kiss Gyuláné szakkörvezető vette át a díjat a Képviselő-testület ünnepi ülésén.

Eddigi és további –elismerést kiváltó- munkájukhoz gratulálunk! A Díszítőművészeti Szakkör minden tagjának további sikereket, s jó egészséget kívánunk! Őrizzék lelkük kincseit, melyet kezük formált, sokáig, sokak örömére!

A Szakkör tagjai a VII. Halmok Közi Sokadalom alkalmával kiállítást tartottak a könyvtárban, ennek fotói megtekinthetők a Képgalériában.

Kiss Gyuláné szakkörvezető így idézte fel az alapítás óta eltelt időszakot:Visszatekintés az elmúlt 40 évre

A dombegyházi díszítőművészeti szakkör a Művelődési Ház legrégebben működő szervezett amatőr művészeti közössége. Csírái az ’50-es évekbe nyúlnak vissza, amikor Eszes Ilona és Eszes Klára tanítónők vezetésével a népi díszítőművészet helyben megőrzött hagyományait kezdték összegyűjteni és rendezni. Az ebben az időszakban történteknek írásos nyoma sajnos nem áll rendelkezésre, de sokak emlékében élnek az induló lépések.

Hivatalos dokumentumok szerint 1969. október 15.-én kezdték meg a foglalkozásokat Kovács Mátyásné tanárnő vezetésével. A szakkör létszáma 36 fő volt. A tematikában a következő elemek szerepeltek:

  • kalocsai népművészet
  • népviselet,népszokások,hímzések ismertetése
  • a népművészet helye és alkalmazása a lakásban
  • anyagok, fonalak szakszerű használata és gyakorlása

Ebben az időszakban évente egy alkalommal rendeztek a munkáikból kiállítást.

1972.-ben a szakkör vezetését Farkas Andrásné vette át. A tagok ekkor kezdtek ismerkedni a palóc népviselettel és –motívumokkal, a tiszavidéki keresztszemes hímzésekkel valamint a furtai hímzéssel. A helyi intézményi problémák miatt néhány szakköri tag a kisdombegyházi foglalkozásokat látogatta, amelyeket Kovács Jánosné óvónő vezetett.

1975.-ben létrejött az Általános Művelődési Központ, amely egy irányítás alá vonta a Művelődési Házat a Könyvtárat az Általános Iskolát és egy ideig az Óvodát is. Ekkor a szakkör működése ismét új lendületet kapott Bozó Mihályné tanítónő szakmai vezetésével. A korábbi szakkörösök közül ekkor már néhányan elég alapos szakismeretre tettek szert, például előnyomás terén Lippai Ferencné.

A helyben történő szakmai munka mellett ekkor már tapasztalatcsere céljából is kirándulásokat szerveztek a környező szakkörösök munkájának megismerése céljából. Ezen túl az általános műveltség és művészeti kultúra bővítésére különböző múzeumokat és gyűjteményeket látogattak meg, például a Szarvasit. Kirándultak Mezőkövesdre, Nyíregyházára, Gyulára, Kalocsára, Debrecenbe, Szegedre, Egerbe és Ópusztaszerre.

A szakkör tematikájába szerepelt a sióagárdi, rábaközi és torockói hímzés elsajátítása. A szakköri tagság létszáma 20 és 30 fő között változott.

A kiállított munkák nagy közönség- és szakmai sikert arattak, hiszen ekkor már zsűriztették ezeket. Ezek a zsűriztetések tovább emelték az elkészített művek értékét. Az itt kapott visszajelzéseket folyamatosan elemezték, a tanulságokat megbeszélték. Nem csak felnőttek vettek részt a foglalkozásokon, hanem a szülők elhozták kisebb gyermekeiket is, s így fokozatosan érkezett az utánpótlás is.

A munkát szakmai konzultánsként korábban is segítette dr. Illés Károlyné. 1990. november 1-től hivatalosan is átvette a dombegyházi szakkör vezetését.
Az új szakkörvezető nagy hangsúlyt fektetett a különböző tájegységek hímzéseinek megismerésére, az anyagismeretre és az öltéstechnikák elsajátítására.
Az Ő inspirálására kezdte el a szakkör intenzíven a békés megyei motívumokkal való foglalkozást.

Az első jelentős szakmai sikert a 1992. májusában rendezett X. Országos Népművészeti Kiállításon érték el. A kiállítást Budapesten a Néprajzi Múzeumban rendezték a díj pedig a Gránátalma díj volt. Ez a népi díszítőművészet területén a legrangosabb elismerés.
Ezt az elismerést a délalföldi szabad rajzú gyapjúhímzéssekkel szerezték.

Ehhey a munkához szakkörvezető több éven keresztül gyűjtötte, kereste a mintákat, majd ezeket újra tervezte. Kísérleteztek alapanyaggal, fonallal, míg végre kialakult az elképzelés és így elfelejtett kultúrát elevenítettek fel. Mind a szakköri tagok mind a kiállítások látogatói örömüket lelték ezekben a munkákban.

1993-ban 7 bemutatón ill. kiállításon vettek részt, többek között Békéscsabán (a Csaba Expón), Gyulán a Minden Magyarok Fesztiválján.

1994-ben rendezték meg Békéscsabán a IV. Országos Textiles Konferenciát, ennek keretében 3 pályázatot is meghirdettek. A szakköri tagok a fehér hímzések pályázatán vettek részt, ahol kiemelkedő alkotásaikért elismerő oklevelet kaptak.

1994. októberében a XI. Országos Népművészeti Kiállítás zsűrije ezüst plakettet adományozott Dani Andrásnénak, ifjú és idős Kiss Gyulánénak.

Ebben az időszakban a szakkör szűkebb és tágabb környezetében is ismertté vált. Folytatta ezt a nemes hagyományokon alapuló munkát hosszú éveken át.

Az élő népművészet című XIII. Országos Népművészeti kiállításon a kisdombegyházi szakkörösök munkáival együtt az övékét is méltónak találta a kiállításra országos zsűri. 1995-ben Békés megye élő népművészetét bemutató 7 kiállításon is részt vettek a szabad rajzú gyapjúhímzéseikkel. Pl. Székesfehérvár, Amerikai Egyesült Államok, Franciaország, Németország, Ukrajna, Szlovákia.

A Békés Megyei Művelődési Központ kézműves és művészeti iskolájának kézi- és gépi hímzés szakán 2007 júniusában végzett ifj. Kiss Gyuláné ,aki még ebben az évben át is vette a szakkör vezetését. A kapcsolat Dr. Illés Károlynéval azonban nem szakadt meg, hiszen Ő azóta is szakmai konzulensként rendszeresen segíti a szakmai munkát.

A XI Országos Textiles konferencián Békéscsabán a kisdombegyházi és dombegyházi díszítőművészeti szakkör közösen III. díjat és Különdíjat kapott az esküvői textíliák országos pályázatán.

Felsorolt jelentősebb díjakon kívül számos emléklap és oklevél tanúskodik a szakkör sikereiről.
A jelenlegi szakkörösök igyekeznek a méltó és nemes hagyományt folytatni. Jelenleg is folyik a felkészülés a 2010-es tavaszi országos pályázatra.

A mai szakköri tagokra már az elődeik munkájának megőrzése, tovább éltetése s az ezzel kapcsolatos feladata is hárul, hagyományápolása annak amit az elmúlt évtizedek alatt a mai napig közel 100 fő tett, tesz e nemes cél érdekében.

Beszámoló

2009-06-11 17:22:14  -  Kiss GyulánéBeszámoló a Díszítőművészeti Szakkör 2008. évi tevékenységéről

A díszítőművészeti szakkör az előző évekhez hasonlóan és az elért sikerektől felbuzdulva tovább folytatja munkáját.

A szakkörünk 12 fővel működik, örömünkre, vannak új tagjaink is.

Dr. Illés Károlyné tovább is felügyeli és segíti munkánkat, illetve ellát anyagokkal és fonalakkal.

Összejöveteleinket a Művelődési Házban tartjuk rendszeresen, amelyek barátságos, vidám hangulatban telnek.

A 2008-as év is sikeresnek mondható a szakkör életében.

2008. március 7-9. napján rendezték Békéscsabán a IX. Országos Textiles Konferenciát. Amelyre szakkörünk is pályázatot küldött be. A kisdombegyházi asszonyokkal közösen 22 db. Textíliát küldtünk be, melyet a zsűri elfogadott. Elismerésként országos harmadik díjjal jutalmazott és a külön díjat is mi kaptuk meg.

Békéscsabai Ifjúsági Házban vehettük át az emlékplakettet és az oklevelet.

A 2008. évi Falunapon is munkáinkból kiállítást készítettünk, főleg az újonnan tanult szigetvári hímzésekből illetve a békésmegyei szűcshímzésekből.

Régi tervünket sikerült megvalósítani az elmúlt évben, egy közös kirándulást a tagjainkkal, amely még jobban összekovácsolta közösségünket. 2008. július 26-án Kalocsára utaztunk, amely a népművészet egyik legismertebb és legszínesebb városa. Csodálkozva láttuk a kézzel festett porcelánokat és a szabadkézzel rajzolt népi motívumokat. Végigjártuk a város nevezetességeit, Múzeumokat, Tájházat, Porcelánfestő manufaktúrát. Meglátogattunk egy népi iparművészt is. Feledhetetlen élménnyel tértünk haza.

Az idei évtől elvállaltuk a ballagó diákok tarisznyájának elkészítését. Reméljük elnyeri tetszésüket.

A hagyományokat folytatva a Nemzetközi Folklórfesztiválra mi is kiállítjuk az új munkáinkat. A vendégek megajándékozására gyapjúhímzéssel díszített üvegtartó batyukat varrunk. Résztveszünk a Fesztivál lebonyolításának az előkészületeiben.

Bízunk benne, hogy továbbra is támogatni tudják a népművészeti hagyományokat ápoló és azokat továbbvivő szakköri munkánkat.

Kiss Gyuláné
Szakkörvezető

Díszítőművészeti szakkör

2007-08-24 17:05:22  -  Kiss GyulánéBemutatkozás

A Díszítőművészeti szakkör tagjaiA dombegyházi díszítőművészeti szakkör az 1960-as években alakult meg. A Művelődési ház adott helyet az asszonyoknak, hogy megtanulják és gyakorolhassák a magyar tájegységek hímzésvilágát. A szakkör jelenleg 11 fővel működik.

Több tapasztalt vezetője is volt a szakkörnek, az 1980-as évektől kezdve dr. Illés Károlyné vette át a kör irányítását, aki kiemelkedő szakmai tudásával nagyban hozzájárult az elért sikerekhez. A jelenlegi vezető Kiss Gyuláné, aki 2007. júniusában szerezte meg képesítését a szakkör vezetéséhez, amelyet az önkormányzat anyagilag is támogatott. A művészeti vezető továbbra is dr. Illés Károlyné, aki rendszeresen segíti az asszonyok munkáját.

OklevélA szakkör első nagy sikerét 1992. májusában érte el a X. Országos Népművészeti Kiállításon, ahol Gránát-alma díjat kapott. A népművészet területén ez a legrangosabb elismerés. Ezt a díjat alföldi szabadrajzú gyapjúhímzéseikkel nyerték el. Ezután minden évben új tájegységi hímzésekkel ismerkedtek meg, olyanaokkal is, amelyek ezen a területen eddig szinte ismeretlenek voltak.

Sok megyei és országos pályázatra küldték -és küldik- el munkájukat. Ezeken eddig is nagyon szép eredményeket értek el, pl. 1994 októberében a XI. Országos Népművészeti Kiállításon Ezüst-plakettet kaptak, vászonhímzés kategóriában. Munkáik több külföldi országba is eljutottak, így az Amerikai Egyesült Államokba, Francia- és Németországba, Ukrajnába és Szlovákiába. Ezen munkák elismerését számtalan oklevél és emléklap tanúsítja.

Egyik díjazott munkánk.A minden évben megrendezésre kerülő Falunap alkalmával a szakkör is kiállítja legszebb munkáit.

A Díszítőművészeti Szakkör működését az önkormányzat anyagilag -és minden más tekintetben- támogatja, ezt a támogatást ezúton is köszönjük.

Kiss Gyuláné
szakkörvezető


„Dombegyházi belterületi utak fejlesztése” TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00051

Magyar Falu Program „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése - 2021”

Magyar Falu Program „Óvódai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése fejlesztése - 2021”

Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-2021”

„Dombegyház Művelődési Ház épületenergetikai felújítása” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00028

„Új kerékpárút építése a 4444 számú út belterületi szakaszán” TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00026

Magyar Falu Program

Magyar Falu Program

Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva
EFOP-1.5.3-16-2017-00060

„Együtt a közösségért! – helyi identitás és kohézió erősítése”
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00003
A szerződött támogatás összege:
51 413 776 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Bölcsődei szolgáltatás fejlesztése Dombegyházon.
TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00021
A szerződött támogatás összege:
175,64 millió forint
A támogatás mértéke: 100%

Komplex humán kapacitások fejlesztése a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért
EFOP-3.9.2-16-2017-00025
A szerződött támogatás összege:
492 806 144 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Külterületi utak karbantartásához szükséges eszköz és gépbeszerzés Dombegyház településen
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
A szerződött támogatás összege:
9 999 996 Ft
A támogatás mértéke: 95%

Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 5. (DKMO 5)
KEHOP-2.2.2-15-2017-00127
Támogatási összege:
2 334 041 610 Ft
Támogatási arány: 85%

Dombegyház önkormányzati tulajdonú épület energetikai korszerűsítése.
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00064
A szerződött támogatás összege:
87 148 018 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Termelői piactér fejlesztésese Dombegyházon.
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00007
A szerződött támogatás összege:
63 136 540 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Dombegyház nagyközség szociális ellátórendszerének fejlesztése.
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00031
A szerződött támogatás összege:
26 834 717 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Hollósy Kornélia Óvoda infrastrukturális fejlesztése.
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00038
A szerződött támogatás összege:
80 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Dombegyház önkormányzati tulajdonú iskolai épület energetikai korszerűsítése.
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00063
A szerződött támogatás összege:
24 809 382 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Fenntartható közlekedésfejlesztés Dombegyház nagyközség területén.
TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00021
A szerződött támogatás összege:
95 969 137 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Dombegyház Egészségház infrastrukturális fejlesztése.
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00034
A szerződött támogatás összege:
20 802 242 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Belvízelvezető csatornarendszer korszerűsítése Dombegyházon.
TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00004
A szerződött támogatás összege:
150 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása.
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00611
Az elnyert támogatás összege: 6 millió forint.
A támogatás intenzitása: 100,00%.

Magyar Falu Program

Magyar Falu Program

Magyar Falu Program