Dombegyházi Civil Egyesület nyertes pályázat

2018-01-08 12:05:00  -  admin

Az emberi erőforrások miniszterének döntése alapján a Dombegyházi Civil Egyesület (Dombegyház, Békés megye, Magyarország) a Csoóri Sándor Alap terhére 600 000 Ft összegű támogatásban részesül vissza nem térítendő, 100 %-os támogatási előleg formájában.

Dombegyházi Civil Egyesület nyertes pályázat

2018-01-08 12:03:00  -  admin

Az emberi erőforrások miniszterének döntése alapján "Civil szervezetek működési célú támogatása 2017.”  című pályázati kiírásra benyújtott, Dombegyházon minden jónak, hasznosnak működnie lehet, s mindaz, ami lehet, az: KELL! című pályázata 250 000 Ft összegű támogatásban részesül.

Dombegyházi Civil Egyesület nyertes pályázat

2015-08-10 13:58:00  -  admin

A 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelete alapján, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások jogcímén az MVH-tól, 10.097.350 Ft. támogatásban részesült, FORD TRANZIT megvásárlására.

Civil Egyesület beszámoló

2014-08-22 12:24:37  -  admin

Dombegyház legfiatalabb civil szerveződése a Dombegyházi Civil Egyesület, melyet 2012. november 20-án vett nyilvántartásba Gyula Város Törvényszéke. Működésünket 14 bejelentett taggal kezdtünk, taglétszámunk folyamatosan bővült, az egyesületnek jelenleg 18 tagja van. A tagokon keresztül több klub, szakkör, zenekar és népdalkör része az egyesületnek. Az idén már jól érzékelhető volt ezek összetartása, kiállása az egyesületért, a közös jövőért.

Még csak második éve működünk, de már számos eredményt mondhatunk magunkénak. Több sikeres rendezvény lebonyolításán vagyunk túl és több rendezvényen felajánlottuk segítségünket.

A Majálist már második alkalommal rendeztük meg. A rendezvényre fordítható keretösszeg már sok éve változatlan, mégis próbáltunk minden gyermeknek kedvére tenni. Több érdekes feladattal igyekeztünk mindenkit meginvitálni egy kis mozgásra, szórakozásra.

Az óvodai és iskolai gyereknapon is részt vettünk, igyekeztünk segíteni, ahol tudtunk.

Nyáron az IKSZT és az egyesület közösen szervezett gyereknapot. Sajnos az időjárás nem kedvezett a rendezvénynek, de a nagyteremben is megtartottuk a gyerekek és szülők legnagyobb megelégedettségére.

Júliusban jótékonysági estet szerveztünk, melynek bevételéből ismét pályázatokon szeretnénk indulni, hogy az adományokat megtöbbszörözve fordíthassuk a település hasznára. Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult a rendezvény sikeréhez!

A következő rendezvény szeptember 5-6-án következik, ez kétnapos szakmai nap és falunap is egyben. Már második falunapon lát el rendezői feladatokat a civil egyesület, de szakmai nappal egybekötött rendezvényünk még nem volt. Nagy izgalommal készülünk! Minél több Embernek szeretnénk örömet szerezni, hogy önfeledten érezhessék jól magukat úgy, hogy lehetőleg ne is vegyék észre, hogy közben értük dolgoznak a lebonyolítók.

Eddig hét pályázatot nyújtottunk be, melyből három pályázatot el is nyertünk.

 1. Eszközbeszerzés megvalósítása a Dombegyházi Civil Egyesület részére. Darányi Ignác Terv keretében elnyert összeg: 299.593 FT. Ebből LCD tv-t, notebookot és egy multifunkciós nyomtatót tudtunk megvásárolni. Az eszközöket az Dombegyház Közművelődési Intézmény (IKSZT) épületében helyeztünk el.
 2. Már meglévő közösségi tér fejlesztése, azaz a Dombegyházi Civil Egyesület eszközbeszerzése. Darányi Ignác Terv keretén belül elnyert összeg: 4 900 000 Ft. Ebből mindenki örömére, a település javára vásároltuk meg a „konditerem” berendezéseit és a professzionális hangtechnika eszközeit.
 3. A Dombegyházi helyi termékek, dombikumok gasztronómiai seregszemléje. MNVH pályázat lebonyolítására 659 500 Ft-t nyertünk. Ennek időpontja a falunapra esik azt erősítve, támogatva kívánjuk megrendezni. Ezen rendezvényen lehetőséget kapnak a vállalkozók bemutatkozásra, kiállításra az egész kistérségen belül. Kétnapos rendezvényen számos előadáson vehetnek részt, szakmai tájékoztatást, tanácsokat, pályázati lehetőségeket ismerhetik meg ingyenesen. A rendezvényt a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesülete is támogatja 1.000 m2-es sátorral, 6db faházzal (2mx3m), valamint 100 pad+asztal garnitúrával, amit a falunapon is igénybe vehetünk. Köszönet érte! További felajánlásokat is köszönettel fogadunk.

A jövőben is az a célunk, hogy minden pályázati lehetőséget megragadjunk, ahol önerő nélkül, vagy csak minimális önerővel sikert érhetünk el.

Következő évtől szeretnénk közhasznú egyesületté válni, így a személyi jövedelemadó 1%-át is köszönettel tudjuk majd fogadni.

Célunk továbbra is, hogy szakköreink, klubjain megelégedésére szolgáljunk és a település hasznára váljunk! Ehhez azonban összefogásra, egymás segítésére van szükség és sok kitartó, önzetlen munkára.

Köszönet az egyesület vezetőségének, tagjainak, szakköreinek, klubjainak, önkénteseinek a munkájáért!
Köszönet az adományokért a támogatásokért a sok segítségért, amit kaptunk!
Köszönet az önkormányzat dolgozóinak a munkájáért, a segítségért!
Köszönet a Képviselő-testületnek a segítségért, a támogatásért!
Köszönet a település lakosainak a támogatásáért, a rendezvényeinken való részvételért!
Mindenkire számítunk a jövőben is!

Tisztelettel a Dombegyházi Civil Egyesület nevében:
Dr. Varga Lajosné elnök

Pályázathoz kapcsolódó hirdetmény

2014-06-13 23:23:09  -  adminKöszönetnyilvánítás

2013-08-21 12:33:41  -  Dr. Varga Lajosné

A Dombegyházi Civil Egyesület ezúton szeretné megköszönni mindenkinek a 2013. augusztus 19-én rendezett Jótékonysági Esten a részvételt, az adományokat, a fellépők és a zenekarok műsorát és minden segítséget, mellyel bármilyen módon hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.

Köszönettel: Dr. Varga Lajosné
elnök

A rendezvényen készített fotók megtekintéséhez kattintson ide.

Meghívó jótékonysági estre

2013-08-06 16:48:49  -  admin
Meghivo jotekonysagi estre

Dombegyházi Civil Egyesület bemutatkozása

2013-08-06 15:51:15  -  admin

Hogyan juthatnának szakköreink, klubjaink és más civil szervezeteink pályázati támogatáshoz? A kérdés már régóta foglalkoztatta Dombegyház különböző civil szerveződéseit, a szándék ugyan jelen volt, de a megvalósítás mindeddig elmaradt. Pályázati forráshoz így a szerveződések nem juthattak.

2012. november 20-án a helyi civil szerveződések képviseletében tizennégyen gyűltünk össze, ahol egyhangúan kimondtuk az Egyesület megalakulását. Valamennyiünket egy cél vezérelt és vezérel: az önzetlen segíteni és tenni akarás. Névként a Dombegyházi Civil Egyesület nevet választottuk.

Az alakuló ülésen a jogszabályi követelményeknek megfelelően elfogadtuk az alapszabályt, megválasztottuk a tisztségviselőket. Az egyesületet Gyula Város Törvényszéke 2012. december 18-án vette nyilvántartásba. Ezt követően megkaptuk az egyesület regisztrációs és azonosítószámait, regisztráltunk a vonatkozó internetes oldalakon. Ezen regisztrációknak köszönhetően megnyílhatnak a pályázati lehetőségek egyesületünk előtt.

Számlaszámot a Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet helyi kirendeltségén nyitottunk, számlaszámunk: 53500315-10008504. Erre a számlaszámra befizetve bárki segítheti, támogathatja az egyesületet, aki egyetért annak alábbi célkitűzéseivel.

A Dombegyházi Civil Egyesület alapszabályában meghatározott célkitűzései a következők:

 • közösségfejlesztés,
 • magyar kultúra ápolása,
 • hagyományőrzés,
 • szabadidő hasznos eltöltése,
 • fiatalok és középkorúak közösségi kapcsolatainak építése és ápolása, idősek érdekképviselete,
 • egészségmegőrzés, egészségfejlesztés,
 • településfejlesztés elősegítése és támogatása, helyi és határon átnyúló közösségi programok szervezése,
 • jó kapcsolat ápolása a helyi civil szervezetekkel, egyesületekkel, alapítványokkal és az önkormányzattal.

Jelenlegi taglétszámunk 15 fő. Az egyesülethez kapcsolódó kérdésekkel kérjük forduljon bizalommal az egyesület elnökéhez vagy tagjaihoz. Tudjuk, több egyesület, alapítvány működik sikeresen településünkön, de bízunk abban, hogy egyesületünk fáradozási meghozzák a kívánt eredményt és mi is hasznára tudunk lenni Dombegyháznak.

Köszönjük a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak segítségét, melyet az indulás óta folyamatosan nyújtanak számunkra.
Köszönjük az egyesület tagjainak eddigi munkáját, áldozatos munkájukra a továbbiakban is számítunk!

Dombegyház, 2013. július 17.

Dr. Varga Lajosné
elnök


„Dombegyházi belterületi utak fejlesztése” TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00051

Magyar Falu Program „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése - 2021”

Magyar Falu Program „Óvódai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése fejlesztése - 2021”

Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-2021”

„Dombegyház Művelődési Ház épületenergetikai felújítása” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00028

„Új kerékpárút építése a 4444 számú út belterületi szakaszán” TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00026

Magyar Falu Program

Magyar Falu Program

Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva
EFOP-1.5.3-16-2017-00060

„Együtt a közösségért! – helyi identitás és kohézió erősítése”
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00003
A szerződött támogatás összege:
51 413 776 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Bölcsődei szolgáltatás fejlesztése Dombegyházon.
TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00021
A szerződött támogatás összege:
175,64 millió forint
A támogatás mértéke: 100%

Komplex humán kapacitások fejlesztése a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért
EFOP-3.9.2-16-2017-00025
A szerződött támogatás összege:
492 806 144 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Külterületi utak karbantartásához szükséges eszköz és gépbeszerzés Dombegyház településen
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
A szerződött támogatás összege:
9 999 996 Ft
A támogatás mértéke: 95%

Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 5. (DKMO 5)
KEHOP-2.2.2-15-2017-00127
Támogatási összege:
2 334 041 610 Ft
Támogatási arány: 85%

Dombegyház önkormányzati tulajdonú épület energetikai korszerűsítése.
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00064
A szerződött támogatás összege:
87 148 018 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Termelői piactér fejlesztésese Dombegyházon.
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00007
A szerződött támogatás összege:
63 136 540 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Dombegyház nagyközség szociális ellátórendszerének fejlesztése.
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00031
A szerződött támogatás összege:
26 834 717 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Hollósy Kornélia Óvoda infrastrukturális fejlesztése.
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00038
A szerződött támogatás összege:
80 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Dombegyház önkormányzati tulajdonú iskolai épület energetikai korszerűsítése.
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00063
A szerződött támogatás összege:
24 809 382 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Fenntartható közlekedésfejlesztés Dombegyház nagyközség területén.
TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00021
A szerződött támogatás összege:
95 969 137 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Dombegyház Egészségház infrastrukturális fejlesztése.
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00034
A szerződött támogatás összege:
20 802 242 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Belvízelvezető csatornarendszer korszerűsítése Dombegyházon.
TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00004
A szerződött támogatás összege:
150 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása.
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00611
Az elnyert támogatás összege: 6 millió forint.
A támogatás intenzitása: 100,00%.

Magyar Falu Program

Magyar Falu Program

Magyar Falu Program