Dombegyház Nagyközség Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt hatályos rendeleteinek jegyzéke

2017-12-27 09:46:00  -  admin

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 2/2017. (II.10.)

A 2016. évi költségvetés teljesítéséről 7/2017. (IV.21)

"Dombegyházért" emlékérem alapításáról és adományozásáról 16/2003.(IX.10.)

A Dombegyházi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítésének megállapításáról 12/2016. (X.28.)

A háziorvosi körzetekről 10/2013. (X.01.)

A helyi adókról 18/2013. (XI.28.)

A környezet védelméről, a közterületek használatáról és az állattartásról 13/2001. (IX. 4.)

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 4/2014. (III.28.)

A szeszesital közterületen történő fogyasztásának tiltásáról 8/2009. (VIII.11)

A szociális igazgatásról és a települési támogatás keretében nyújtott ellátásokról 2/2015. (III. 02.)

A település helyi építési szabályairól 17/2003. (X.29.)

A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról 3/2014. (III.28.)

A temetőkről és a temetkezési tevékenységről 15/2007. (IX. 13.)

Az avar és kerti hulladék égetés szabályairól 10/2015. (IX.29.)

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 2/2016. (II.12.)

Az Önkormányzat saját működési bevételeiről 14/2014. (XII.19.)

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 5/2011. (III. 24.)

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 2/2012. (III.01.)

Díszpolgári cím adományozásáról 8/2003. (III. 25.)

Az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó díjak mértékéről 9/2012.(IV.27.)

A közterület elnevezés házszámozás rendjéről 8/2014. (VIII.29.)

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 15/2017. (XI.24.)

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 1/2018. (II.15.)

Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról 11/2018 (XII.20.)

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az önkormányzat rendeletei a Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati Rendelettárában is megtalálhatóak.
Link: http://www.njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek (a megye és település megadását követően)


„Dombegyházi belterületi utak fejlesztése” TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00051

Magyar Falu Program „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése - 2021”

Magyar Falu Program „Óvódai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése fejlesztése - 2021”

Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-2021”

„Dombegyház Művelődési Ház épületenergetikai felújítása” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00028

„Új kerékpárút építése a 4444 számú út belterületi szakaszán” TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00026

Magyar Falu Program

Magyar Falu Program

Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva
EFOP-1.5.3-16-2017-00060

„Együtt a közösségért! – helyi identitás és kohézió erősítése”
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00003
A szerződött támogatás összege:
51 413 776 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Bölcsődei szolgáltatás fejlesztése Dombegyházon.
TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00021
A szerződött támogatás összege:
175,64 millió forint
A támogatás mértéke: 100%

Komplex humán kapacitások fejlesztése a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért
EFOP-3.9.2-16-2017-00025
A szerződött támogatás összege:
492 806 144 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Külterületi utak karbantartásához szükséges eszköz és gépbeszerzés Dombegyház településen
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
A szerződött támogatás összege:
9 999 996 Ft
A támogatás mértéke: 95%

Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 5. (DKMO 5)
KEHOP-2.2.2-15-2017-00127
Támogatási összege:
2 334 041 610 Ft
Támogatási arány: 85%

Dombegyház önkormányzati tulajdonú épület energetikai korszerűsítése.
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00064
A szerződött támogatás összege:
87 148 018 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Termelői piactér fejlesztésese Dombegyházon.
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00007
A szerződött támogatás összege:
63 136 540 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Dombegyház nagyközség szociális ellátórendszerének fejlesztése.
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00031
A szerződött támogatás összege:
26 834 717 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Hollósy Kornélia Óvoda infrastrukturális fejlesztése.
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00038
A szerződött támogatás összege:
80 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Dombegyház önkormányzati tulajdonú iskolai épület energetikai korszerűsítése.
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00063
A szerződött támogatás összege:
24 809 382 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Fenntartható közlekedésfejlesztés Dombegyház nagyközség területén.
TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00021
A szerződött támogatás összege:
95 969 137 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Dombegyház Egészségház infrastrukturális fejlesztése.
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00034
A szerződött támogatás összege:
20 802 242 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Belvízelvezető csatornarendszer korszerűsítése Dombegyházon.
TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00004
A szerződött támogatás összege:
150 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100%

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása.
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00611
Az elnyert támogatás összege: 6 millió forint.
A támogatás intenzitása: 100,00%.

Magyar Falu Program

Magyar Falu Program

Magyar Falu Program