Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 5. (DKMO 5)


PROJEKT INFORMÁCIÓK

Üdvözöljük a „Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 5. (DKMO5)” című projekt oldalán.
Honlapunkon érdekes és aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.

Projektgazda megnevezése: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság valamint
Dombegyház Nagyközség Önkormányzata
A projekt címe: Délkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 5. (DKMO 5)
A szennyvízelvezetési agglomerációban szereplő települések neve, valamint a 25/2002. (II.27.) korm. rendelet szerinti fejlesztési kötelezettség (TF, ÚT, SZ, CS): Agglomeráció tagtelepülései: fejlesztési feladat
Dombegyház ÚT, CS
Projekttel érintett települések neve, valamint a fejlesztés megnevezése (TF, ÚT, SZ, CS): Dombegyház ÚT, CS
Támogatási arány: 85,0000000%
Támogatási összeg: 2 334 041 610 Ft
Fizikai befejezés tervezett időpontja: 2022.04.18.
Projekt azonosítószáma: KEHOP-2.2.2-15-2017-00127


A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA

A jelenlegi állapot és a fejlesztési igény meghatározása

Dombegyház településen jelenleg a keletkező kommunális szennyvíz elvezetése nem megoldott. A keletkező szennyvizeket a lakosság zárt és szikkasztó rendszerű szennyvíztárolókban gyűjti. A tárolók ürítése és elszállítása szippantó kocsikkal történik. A települési folyékony hulladék részben a környező szennyvíztisztító telepeken, részben ismeretlen helyen ellenőrizetlenül kerül elhelyezésre.
Mivel a településen a fentiek szerint a szennyvízgyűjtő aknák nem vízzáró kivitelűek, ezért közelítőleg a keletkező szennyvíz 80-85 %-a talajba szivárog.
Jelen projekt keretében kerül kiépítésre a település szennyvízelvezető hálózata, valamint az azon érkező szennyvizet befogadó tisztító telepe.

Műszaki/gazdasági eredetű szükségszerűség

A település jelenleg sem csatornahálózattal, sem szennyvíztisztító teleppel nem rendelkezik, ennél fogva a projekt megvalósítása mind műszaki, mind gazdasági szempontból is elengedhetetlen.

Társadalmi eredetű szükségszerűség

A projekt által fejlesztendő tevékenység társadalmi szükségességét az alábbi indokok teszik megalapozottá:

Az elérni kívánt célok azonosítása

A projekt célja egy korszerű szennyvíztisztító telep, valamint szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése és a hálózatra történő rákötés lehetőségének biztosítása a település lakossága részére. A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg. A projekt a megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez. A 2.3.1 pontban leírtak szerint a Dombegyházi szennyvízelvezetési agglomeráció a beruházás megvalósításával a 25/2002. (II.27.) Korm. Rendeletben rögzített fejlesztési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

KAPCSOLAT

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata
Dr. Varga Lajos polgármester
polgarmester@dombegyhaz.co.hu